« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
č.j.MMB/0130476/2021/Vich STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.ě.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.prodej části pozemku p.č.211/1 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 2 m2 v k.ú.Tuřany / JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv 252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcela(á),brno.cz) 1 č.j.MMB/0130476/2021/Vich prodej pozemků p.č.313 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2,p.č.325 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2,vše v k.ú.Stýřice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel.542173158,e-mail: halouzkova.Veronika®,brno.cz) směna pozemku p.č.3380,zahrada,o výměře 442 m2 v k.ú.Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č.4422/265,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 996 m2 v k.ú.Líšeň ve vlastnictví fyzické osoby (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Navrátil,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.216,tel.542173041,e-mail: navrátil,tomasfpýmo.cz) prodej pozemku p.č.347 zahrada o výměře 136 m2 v k.ú.Brněnské Ivanovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.marcelaýýbrno.cz) prodej pozemku p.č.6551 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú.Židenice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu ...

Načteno

edesky.cz/d/4536200

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz