« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno odbor výstavby stavební úřad
<br> „ „ úrad městské části města Brna Císlo jednací: OV—CJ/56281—20/PUJ Mariánské Sámo —th Spisová značka: OV/13782—2020/PUJ O " '"" 317005“.<.>.l Oprávněná úřední XXXXXXXXX XXXXX,Ing.g X X _XX- XXXX.OSOba: _ _ ČJ' O 3 L/ 7 6 LG (ř./J „\Q E—mail: pukometz©slapamcecz P _ Telefon: 533304555 "“ha- DS: 2xfbbgj V Brně dne: 22.února 2021
<br> Uzemní rozhodnutí veřejnou vyhláškou č.8/2021
<br> Dne 22.07.2020 podalo Město Modřice,lč 00282103,náměstí Svobody č.p.93,664 42 Modřice,Jihomoravský kraj,ič 70888337,Žerotínovo náměstí 449/3,Veveří,692 00 Brno,zplnomocněný zástupce Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,p.o.k <.>,lC 70932581,Zerotínovo náměstí 449/3,Veveří,602 00 Brno (dále jen „žadate|“),žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení pro změnu dokončené stavby: “Ill/15278 Modřice,Masarykova ulice“ <.>
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice,jako stavební úřad příslušný podle ustanovení 9 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení o umístění stavby (dále jen „územní řízení“),přezkoumal podle ustanovení 5 84 až 92 stavebního zákona,žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby vúzemním řízení a podle Š 79 a 5 92 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky
<br> řádu,ve znění pozdějších předpisů vydává rozhodnutí o umístění změny dokončené stavby: “|||/15278 Modřice,Masarykova ulice“,stavební objekty (SG): Objekty řady 000 — Objekty přípravy staveniště SO 001 Příprava území Objekty řady 100 — Objekty pozemních komunikací
<br> SO 101 Rekonstrukce silnice III/15278 SO 102 Chodníky
<br> S0 103 Parkovací plochy
<br> S0 104 Napojení místních komunikací SO 105 Autobusové zálivy
<br> SO 106 Sjezdy SO 181 Dopravní opatření
<br> Objekty řady 400 — Elektro a sdělovací objekty
<br> SO 401 Přeložka sdělovacích kabelů so 411 Přeložky vo (SUS) SO 412 Přeložky V...

Načteno

edesky.cz/d/4536196

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz