« Najít podobné dokumenty

Obec Moutnice - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Moutnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U1027_SKM_C224e21030314591_rozhodnuti.pdf
XXXX XXXXXXXX
<br> Obecní úřad Sokolnice,stavební úřad „ <.>,<.> Si 11 r: Komenského 435,664 52 Sokolnice Řím.<.>.<.>.<.> Sp.zn.: 45251201SU1JR V Sokolnicich dne 2.3.2021 ĚŠÍŠLĚÉICQĚGOIRZSQG Č.j.<.> 781.121 Public key: RSMŽU-Ušbm.d or.<.>.<.>.-.Obecní úřad Č'S'OJ 0“ Opravnena urední osoba: M utnice XXXX XXXXXXXX O.? zprac vatel.tel.: XXXXXX 841 3-10 f / /.Doslo dne:“j' ani—t f robesova©sokoin|cecz i) JL! 7477/11 G,1,:___Á.—————— Ukládací znak.Vypraveno dne:
<br> Přííoha;
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část
<br> Obecní úřad Sokolnice,stavební úřad (dále jen „stavební úřad"),jako stavební úřad věcně příslušný dle 5 13 odst.1 písm.e) zákona č.18312006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon"),místně příslušný dle ustanovení 5 11 odst.1 písm.b) zákona č.50012004 Sb.správní řád v platném znění (dále jen „správní řád"),obdržel dne 16.12.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Moutníce,rozš.VN,DTS a NN,sport.centrum“ na pozemcích p.č.1068125,90611,90111,219813,219812,219814,93111,93512,98311,995146,995166,219811,998110,99814,99816,642158,99712,99716,1068148,1068149,106813,k.ú.Moutnice,kterou podala společnost EGD,a.s <.>,IČ 28085400,Lidická 1873136,Černá Pole,602 00 Brno — v době podání žádosti E.ON Distribuce a.s <.>,IČ 28085400,F.A.Gerstnera,215116,370 49 České Budějovice,kterou na základě plné moci zastupuje společnost ELING CZ s.r.o <.>,IČ 27752810,Střeinice 2797122a,628 00 Brno.Stavební úřad posoudil předložený návrh podle ustanovení 5 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení
<br> I.vydává podle ust.š 79 a 5 92 odst.1) stavebního zákona a ustanovení & 9 vyhlášky č.50312006 Sb.o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu v platném znění
<br> společnosti EG.D,a.s <.>,IČ 28085400,Lidická 1873136,Černá Pole,602 00 Brno
<br> rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Moutníce,rozš.VN,DTS a NN,sport.centrum“
<br> na pozemcích p.č.p.č.106812...

Načteno

edesky.cz/d/4535117

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Moutnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz