« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
Úřad městské casnhměsta Brna Bmo - mmmweMmAŠm7memo
<br> % 8 -03* 2021
<br> č.j.MMB/0130476/2021/Vich
<br> DOŠLO
<br> Q D L,r v b.l-M/ STATUTARNI MESTO BRNO puma; ____-______.<.>.__-----— Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat.směnit,darovat.pronaimout,nronachtovat nebo vvpůiěit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením & 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15—ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej části pozemku p.č.211/1 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 2 m2 v k.ú.Tuřany
<br> \ \/O
<br>.\gcv/ó“m___
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor A/IagístráZu města Brna,A/[alinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.252,tel.542173097,e-mail: rutarova.mar*cela©brno.cz)
<br> č.j.MMB/0130476/2021/Vich
<br> prodej pozemků
<br> p.č.313 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 ml <,>
<br> p.č.325 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 <,>
<br> vše v k.ú.Štýřice
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Halouzková,Majetkový odbor tl/Iagistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.5 421 73158,e—mail: halouzkova.veronikangrnocz)
<br> v
<br> směna pozemku p.c.3380,zahrada,o výměře 442 m2 v k.ú.Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna
<br> za
<br> pozemek p.č.4422/265,ostatní plocha,jiná plocha,o výměře 996 m2 v k.ú.Líšeň ve vlastnictví fyzické osoby
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne A/[gtz Navrátil,tl/tajetkový odbor A/[agistrátu města Brna,A/Ia/inovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.216,tel.542173041,e—mail: navrátil.tomastŠQbrnocz)
<br> prodej pozemku p.č.347 zahrada o výměře 136 m2 v k.ú.Brněnské Ivanovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové ...

Načteno

edesky.cz/d/4535016

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz