« Najít podobné dokumenty

Obec Bystrovany - VV Oznámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Olomouc… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bystrovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZP_OPKZ_Vyjadreni_organu_statni_spravy_lesu_.pdf [0,39 MB]
MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> oddělení péče o krajinu a zemědělství
<br> Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br>
Olomouc,dne: 18.03.2021
<br> Č.j.: SMOL/076393/2021/OZP/PKZ/Ci
<br> Číslo spisu: S-SMOL/076393/2021/OZP
<br>
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXX XXXXX,X.nadz.podl <.>,dv.č.4.09
<br> Telefon: 588488350
<br> E-mail: oto.cizek@olomouc.eu
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXX XXXXX
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o lhůtě a místě pro převzetí lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Olomouc-sever
<br> s platností na období let 2020 až 2029
<br>
Magistrát města Olomouce,odbor životního prostředí - obecní úřad obce s rozšířenou působností,pověřený výkonem
<br> přenesené působnosti podle § 61 odst.1 písm.c) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle § 2
<br> odst.1 zák.č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,ve znění
<br> pozdějších předpisů,jako orgán státní správy lesů věcně příslušný podle § 48 odst.3 zák.č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a
<br> doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle § 11 odst.1 písm.b) zák.č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 17 odst.1 vyhl.č.84/1996 Sb <.>,o lesním hospodářském plánování
<br>
<br> oznamuje všem vlastníkům lesů o výměře do 50 ha,které se nacházejí v zařizovacím obvodu „Olomouc-sever“ <,>
<br>
<br> který sestává z katastrálních území níže uvedených obcí (viz rozdělovník),že mohou bezplatně obdržet lesní hospodářskou
<br> osnovu (dále jen „osnova,nebo LHO“) s platností na období let 2020 až 2029 pro svůj XXX v kanceláři státní správy lesů (dveře
<br> č.4.09) na odboru životního prostředí,oddělení péče o krajinu a zemědělství na Hynaisově ulici 34/10 v Olomouci,a to v
<br> době od 1.května 2021 až do konce platnosti osnov (t.j.do 31.12.2029) <.>
<br> Pokud to epidemiologická situace v uvedeném...

Načteno

edesky.cz/d/4534436

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bystrovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz