« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Houbařská a Kubelíkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ul. Houbařská a Kubelíkova
Magistrát města Brna Odbor dopravy R | N I O IB Č.J.: MMB/0122798/2021/KLI VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0122798/2021/2 TEL./E-MAIL.542 174 612/klimszova.gabriela@brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu,který pot Odbor dopravy Magistrátu města Brn< podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - město a Brno - venkov (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-38345-1/ČJ-2021-0600DI,ze dne 12.03.2021,na základě žádosti žadatele: DOKA,s.r.o <.>,se sídlem Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 634 71 752 stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - veřejně přístupných účelových komunikacích ul.Houbařská a Kubelíkova ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,z důvodu realizace napojení inženýrských sítí na ul.Houbařská a Kubelíkova.Předpokládaný termín realizace je 22.03.2021 - 21.04.2021.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce pozemní komunikace.Stanovení je platné pouze se souhlasem majitelů veřejně přístupných účelových komunikací.Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení.Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: 1.Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlá...

Načteno

edesky.cz/d/4534184

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz