« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Ondráčkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Ondráčkova
Magistrát města Brna
Odbor dopravy
<br> Brno,17.03.2021
<br> B R
<br> Č.J.: MM B/0118308/2021/KLI VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
SP.ZN.: XXXX/OD/MMB/XXXXXXX/XXXX/X TEL./E-MAIL: 542 174 612 / klimszova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne: 'J
<br> Sejmuto dne: G íf.<.> XXX XXXXXXXX
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského
kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - město a Brno - venkov (dotčený orgán podle
ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-40885-2/ČJ-2021-0600DI <,>
ze dne 17.03.2021,na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci - místní komunikací ul.Ondráčkova ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu rekonstrukce plynovodu před objektem Ondráčkova 149 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 01.04.2021 - 31.05.2021.Skutečný termín bude upřesněn
v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace <,>
resp.uzavírce pozemní komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze se souhlasem silničního správního orgánu a jeho platnost je omezena podle zákona
č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> 1.Průjezd komunikací ...

Načteno

edesky.cz/d/4534182

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz