« Najít podobné dokumenty

Obec Blatce - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 2,346kB]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Blatce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 2,346kB]
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy
<br> náměstíT.G Masarykac p.1,470 36 Česká Lípa
<br> Plně určený sp.znak písemnosti: 280.3.2 - Skartačni znak/lhůta: 5/5
<br> Váš dopis zn.: Ze dne: 17.02.2021
<br> Spis.zn.: MUCL/6660/2021/OD/AB viz rozděiovnik č.j.: MUCL/16485/2021
<br> Počet listů: 4
<br> Počet příloh/počet listů příloh: 0/0
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.03.2021
<br> llllllllllll ll lllllllllllllllllllllllllllllll
<br> ceiivp21v0043 ?
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> smuovcní PŘECHODNĚ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACl
<br> Městský úřad Česká Lípa,Obor dopravy,se sídlem nám.T.G.Masaryka 1/1,Česká Lípa,PSČ: 470 36 (dále jen „Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy“),jako příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu obchodní firmy GEZ spol.s r.o <.>,IČ: 27297438,se sídlem Bratislavská 2996,Varnsdorf,PSČ: 407 47,doručeného dne 09.02.2021 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích ll.a Ill.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Česká Lípa,obce s rozšířenou působností,pro vybrané nebo opakované činnosti spojené s odstraňováním případných havárií inženýrských sítí k zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích v roce 2021 a na základě závazného stanoviska Policie ČR,Krajského ředitelství policie Libereckého kraje,Dopravní inspektorát,se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14,Česká Lípa,PSČ: 470 80 (dále jen „Policie ČR KŘPLK Di XXXXX Lípa“) čj.: KRPL—XXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX ze dne XX.XX.2021 za použití ustanovení 5 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ustanovení š 77 odst.1 písmeno c) zákona o silničním provozu,za použití ustanovení % 171 a...

Načteno

edesky.cz/d/4532901

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Blatce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz