« Najít podobné dokumenty

Obec Svatý Jan pod Skalou - Opravné rozhodnutí - krátkodobé uzavírky silnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatý Jan pod Skalou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Město Beroun Tel.: +420 311 654 111 Pracoviště:
Husovo nám.68 e-mail: posta@muberoun.cz Politických vězňů 20
Beroun-Centrum ID Datové schránky: 2gubtq5 Beroun-Město
266 01 Beroun www.mesto-beroun.cz 266 01 Beroun
IČO: 00233129
<br>
<br> Město Beroun
Městský úřad
Odbor dopravy a správních agend
<br>
<br>
<br>
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail:
16.03.2021 MBE/15648/2021/DOPR-
<br> OlM
00186/2021/DOPR/5 Ing.Monika Olexová/
<br> 311654333
doprava29@muberoun.cz
<br>
<br>
<br> O P R A V N É R O Z H O D N U T Í
<br>
Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako silniční správní úřad obce s rozšířenou
působností podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) příslušný rozhodovat ve věcech
silnic II.a III.třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí,o kterých rozhoduje
Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad,vyhovuje žádosti Stillking Films,s.r.o <.>,Kříženeckého
nám.322/5,152 53 Praha,IČ: 25075055,v zastoupení na základě plné moci Veronikou Krhounovou <,>
nar.1.2.1987,Bytem Dlouhá 731/33,110 00 Praha 1,ze dne 22.2.2021,o povolení zvláštního
užívání a krátkodobých úplných uzavírek silnice č.III/1169 v k.ú.XXXXX XXX pod Skalou
z důvodu audiovizuální tvorby,a
<br>
I.podle § 25 odst.6 písm.c bod 6) zákona o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky č.04/1997
Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí,(dále jen
„prováděcí vyhláška“)
<br>
<br> povoluje zvláštní užívání
<br> silnice č.III/1169 v k.ú.XXXXX XXX pod Skalou <.>
<br>
II.Podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky
<br>
povoluje krátkodobé úplné uzavírky
<br>
silnice č.III/1169 v k.ú.XXXXX XXX pod Skalou,z důvodu audiovizuální tvorby,bez nařízení
objížďky,za těchto podmínek:
<br>
1.Odpovědná osoba: Veronika Krhounová,tel.723 009 151 <.>
2.Termín krátkodobých úplných uzavírek a zvláštního uží...

Načteno

edesky.cz/d/4532815

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatý Jan pod Skalou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz