« Najít podobné dokumenty

Obec Radíč - Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radíč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích
„__—w,— MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY *“.fi ŘÍYŽN\ » A- /\___/,Odbor dopravy a silničního hospodářství _.náměstíT.G.Masaryka 32,pracovištěNádražní336“"L““ 264 80 Sedlčany Č.j.OD/4811/2021—2 Hul Vyřizuje: XXX XXXXXXXX Oprávněná úředníosoba V Sedlčanech XX.března XXXX VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Sedlčany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správyve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení 5 124 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podanéžádosti dne 8.3.2021 společností 3|< značky s.r.o <.>,IČ: 25056271,Jiráskova 1519,251 01 Říčany (dále jen „žadatel“) a po projednání sdotčeným orgánem Policie ČR,KŘPSK DI v Příbrami a vBenešově s t a n o v uj e vsouladu s ustanovením 5 124 odst.6,© 77 odst.1 písm.c) á š 77 odst.5 zákona o silničním provozu,a na základě 5 171 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany,z důvodu odstraňování havárií a provádění běžné údržby,které nevyžadujíúplné omezení silničního provozu,v rozsahu obsažených v „Zásadách pro označování pracovníchmíst na pozemních komunikacích — TP 66.(v obci — B/1,B/2,B/3,B/6,B/7,B/8,B/14.2,B/14.3,B/24,B/25.1,B/25.2,B/25.3 a mimo obec — C/1,C/2,C/4,C/5,C/6,C/10c,C/ 11,C/12,C/13,C/14).Termín: 1.4.2021 — 31.3.2022 Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 1.Přechodné dopravní značení bude umístěno dle „Zásad pro označování pracovních míst napozemních komunikacích —TP 66".V základním rozměru dopravního značení.2.Odpovědný subjekt za instalaci a provedení úpravy DZ,jeho kontrolu a případné udržování pocelou dobu přechodné úpravy provozu bude 3K značky s.r.o <.>,kontaktní osoba: p.Bc.TadeášMůller,tel.: ...

Načteno

edesky.cz/d/4532762

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radíč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz