« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Informace ČEZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_882482431_1_CEZd_MuniBannery_obce
ČEZ Distribuce,a.s.Děčín - Děčín IV-Podmokly,Teplická 874/8,PSČ 405 02 | Kontaktní linka: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035,DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,sp.zn.B2145
zasílací adresa: ČEZ Distribuce,a.s <.>,Plzeň,Guldenerova 2577/19,PSČ 326 00
<br> Vážená paní primátorko,vážený pane primátore <,>
vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> v návaznosti na změnu způsobu oznamování plánovaných odstávek elektřiny a informační
kampaň Léta s letáky končí bychom Vás rádi seznámili se změnami <.>
<br> Od 1.1.2021 se již nevylepují papírová oznámení a přecházíme na elektronický způsob
informování.Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky
ke svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba <.>
Pro veřejnost jsou informace k dispozici také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky <,>
a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky <.>
<br> Pro municipality,ve snaze podpořit zprostředkování zveřejňování informací Vašim občanům <,>
spouštíme k 15.březnu 2021 dvě novinky:
<br> 1.Upozornění na plánované odstávky elektřiny budeme nově doručovat do datových
schránek namísto stávajícího zasílání e-mailem.Informaci obdržíte zpravidla 20 dnů
před odstávkou a neprodleně v případě jejího zrušení.Přílohou datové zprávy bude
nově výčet odstávkou dotčených adres a orientační mapový podklad ve formátu
PDF s žádostí o zveřejnění způsobem v místě obvyklým (rozhlas,úřední desky <,>
SMS info kanály apod.).Abychom zajistili kontinuitu oznamování,budeme Vám ještě
do 30.dubna 2021 zasílat informace jako dosud e-mailem a pro nově plánované
odstávky již i datovou schránkou <.>
<br> 2.Zároveň Vám také nabízíme novou možnost vložení tzv.banneru k plánovaným
odstávkám elektřiny přímo na internetové stránky Vaší obce či městské části <.>
Návštěvníkům se pak automatizovaně zobrazují aktuální upozornění na nejbližší
plánované odst...
priloha_882482431_0_Letak_kampan_obce
Měníme způsob oznamování plánovaných odstávek <.>
Výlepy letáků nahrazujeme oznámeními e-mailem
a SMS přímo zákazníkům.Zdarma <.>
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> připravili jsme pro Vás brožuru,ve které najdete
důležité informace o změnách v oblasti oznamování
plánovaných odstávek elektrické energie i nové
podpůrné nástroje pro obce <.>
<br> Koncem roku 2020 jsme spustili informační kampaň
„Léta s letáky končí“ a budeme rádi,pokud nám i Vy
pomůžete s informováním a registrací svých obyvatel
do bezplatné služby zasílání informací o odstávkách
e-mailem a SMS <.>
<br> Váš provozovatel elektrické sítě
<br>
<br> PROČ SE MĚNÍ ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ?
<br> Stále více zákazníků volá po moderních způsobech
oznamování a využívání digitálních technologií <.>
U stávajícího systému výlepů letáků jsme se potýkali
s plošnými zákazy výlepů,stížnostmi na nečitelnost
či nevhodné umístění apod <.>
<br> JAK SE ZÁKAZNÍK O ODSTÁVCE DOZVÍ?
<br>  individuálně e-mailem nebo SMS
<br>  na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz/odstavky
<br>  na úřední desce,příp.dalšími způsoby v místě obvyklými
(veřejný rozhlas,sociální sítě,SMS info kanál apod.)
<br> JAK A KDE SE MŮŽE ZÁKAZNÍK ZAREGISTROVAT <,>
ABY DOSTÁVAL UPOZORNĚNÍ E-MAILEM NEBO SMS?
<br> Detailní návod najdete na samostatném listu brožury <.>
Zákazník bude potřebovat datum narození nebo IČO a EAN
kód,který najde na vyúčtování za elektřinu.Pak už jen navštíví
www.cezdistribuce.cz/sluzba,kde si zaregistruje,popř <.>
zkontroluje kontaktní údaje pro zasílání upozornění <,>
a je hotovo <.>
<br> VÝHODY REGISTRACE PRO ZÁKAZNÍKA
<br>  o plánované odstávce se dozví včas,i když se na dané
adrese pravidelně nezdržuje
<br>  bude neprodleně informován i o případném zrušení
odstávky
<br>  získá informace o předpokládané době obnovení dodávek
při poruše
<br>  ročně uspoříme 4 000 kg papíru,to je přibližně 10 stromů <,>
a za pár let tak společně ušetříme XXXX XXX
<br> PROČ SE MUSÍ ZÁKAZNÍK REGISTROVAT?
<br> Při připoj...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz