« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice (Benešov) - MěÚ Vlašim odbor dopravy - OOP - místní úprava Borovsko - zákaz vjezdu ochrana vody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha_1.pdf
VN ŠVIHOV - OCHRANNÁ PÁSIVIA VODNÍHO ZDROJE - TECHNICKÁ OPATŘENÍ ZÁVORA - ŽÁDOST O STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ- ORP VLAš||V|
<br> OPATŘENÍ L89-6/Z6 zAVORA K UMÍSTĚNÍ
<br> M
<br> KÚ BOROVSKO \
<br> LSQ-B/ZB
<br> "nl
<br> Bc.Ji And I 02.02.2021 11:42:49 Digit ln podepsal: BC.Ji And I POLICIE ESK REPUBLIKY
<br> D vod: Za spr vnOSÍ vyhotoven
signed_OOP_-_místní_úprava.pdf
Telefonní ústředna: +420 313 039 313 ID XXX.schránky: zbjbfmb Internet: www.mesto-vlasim.cz
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM
Jana Masaryka 302,258 01 Vlašim
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Vlašim,odbor dopravy a silničního hospodářství,J.Masaryka 302,258 14 Vlašim <,>
v souladu s ustanovením § 124 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu“) jako orgán státní správy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích a v souladu s ustanovením § 172 odst.4 a 5 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě žádosti,po předchozím písemném
stanovisku Policie ČR DI Benešov,K Pazderně,256 25 Benešov a v souladu s ustanovením § 124
odst.6 zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje
<br> podle ustanovení 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
místní úpravu provozu svislého dopravního značení
<br> č.B19 (Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad,který může způsobit ohrožení životního
prostředí
<br> na pozemku p.č.326/1 v k.ú.Borovsko
dle příloh,které tvoří nedílnou součást tohoto návrhu <.>
<br>
<br> z důvodu: ochrany vodního zdroje – rozhodnutí KUSK 125926/2014/KUSK <.>
<br>
Další podmínky:
<br> 1.Instalace svislého dopravního značení bude provedena dle výše uvedeného a to v souladu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a dle Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,v souladu se Zásadami dopravy ČR a
Ministerstvem vnitra ČR a v souladu s ČSN-EN 12899-1 <.>
<br>
<br>
<br> Číslo evidenční:
znznznzn.:dddd Město Vlašim
<br> 2021/014
<br> Ze dne:
<br>
Sweco Hydroprojekt a.s <.>
Táborská 31
140 16 Praha 4
<br>
Naše značka: ODSH 9809/21-MaE
Sp.zn.: ODSH/2779/2019-MaE Spisová zn.ODSH/8...

Načteno

edesky.cz/d/4532739

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz