« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VSVAK_Obec_Sklene_nad_Oslavou_00295400_2020.pdf
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020
Jednotné odběratelské porovnání ceny Vodovod,ČOV a kanalizace Sklené nad Oslavou
1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Sklené nad Oslavou
Sídlo: 85
<br> 59101 Sklené nad Oslavou
Identifikační číslo: 00295400
Statutární orgán: Zdenek Haller
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Sklené nad Oslavou
Sídlo: 85
<br> 59101 Sklené nad Oslavou
Identifikační číslo: 00295400
Statutární orgán: Zdenek Haller
<br> 3.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Obec Sklené nad Oslavou
Sídlo: 85
<br> 59101 Sklené nad Oslavou
Identifikační číslo: 00295400
Statutární orgán: Zdenek Haller
<br> 4.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
6114-748269-00295400-1/1-00295400
6114-748269-00295400-2/1-00295400
6114-748269-00295400-3/1-00295400
6114-748269-00295400-4/1-00295400
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020 Příjemce vodného a stočného: Obec Sklené nad Oslavou (IČO 00295400)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Vodovod,ČOV a kanalizace Sklené nad Oslavou
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.004182 0.000500 0.003682 0.002434 0.004500 -0.002066
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.002200 0.003300 -0.001100
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000110 0.000200 -0.000090 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.004072 0.000300 0.003772 0.000234 0.001200 -0...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz