« Najít podobné dokumenty

Obec Seč - Veřejné vyhlášky odboru stavebního a dopravního Blovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Seč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20-17594-1.pdf
Telefon Fax E-mail IČ
<br> 371 516 121 371 522 003 epodatelna@mublovice.cz 002 56 455
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE
Odbor stavební a dopravní
Masarykovo náměstí 143,336 01 Blovice
<br>
<br>
Spis.zn.: MUBlov 17594/20 V Blovicích 11.12.2020
Č.j.: MUBlov 17726/20/DO/He
Vyřizuje: Hellerová
<br> viz rozdělovník
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br> Městský úřad Blovice,odbor stavební a dopravní,jako věcně a místně příslušný správní
orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých předpisů v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě žádosti společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec <,>
a.s <.>,IČ: 617 78 079,se sídlem Sedlec 195,332 02 Starý Plzenec,ze dne 08.12.2020
<br> s t a n o v í
podle § 77 ods.t 1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích po předchozím
písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,ze dne
04.12.2020 pod č.j.KRPP-131692-2/ČJ-2020-031106-48 následující přechodnou úpravu
provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních a veřejně přístupných účelových
komunikacích ve správním obvodu města Blovice jako obce s rozšířenou působností
pro označení pracovního místa zřízeného k zajištění prací spojených s odstraňováním
havarijního stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2021 <.>
<br> Použité dopravní značení bude v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích - TP 66 (3.vydání) dle následujících typových schémat:
<br> B/1,B/2,B/3,B/5.1,B/5.2,B/7,B17,B19,B/24,C1,C2,C11,C12,C13 a C14 <.>
Pro aplikaci jiných schémat bude předložen samostatný návrh <.>
<br> Podmínky,za kterých lze provést tímto stanovenou přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích:
<br> Dopravní značení bude používáno výhradně při provádění prací na opravě havárie a
následném uvádění dotčené komunikace do původního stavu <.>
<br> Přechodné dopravní značení bude odpovídaj...
20-17312.pdf
Telefon Fax E-mail IČ
<br> 371 516 121 371 522 003 epodatelna@mublovice.cz 002 56 455
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE
Odbor stavební a dopravní
Masarykovo náměstí 143,336 01 Blovice
<br>
<br>
Spis.zn.: MUBlov 17312/20 V Blovicích 11.12.2020
Č.j.: MUBlov 17717/20/DO/He
Vyřizuje: Hellerová
<br> viz rozdělovník
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br>
Městský úřad Blovice,odbor stavební a dopravní,jako věcně a místně příslušný správní
orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých předpisů v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě žádosti společnosti REVIS – Praha,spol.s r.o <.>,IČ: 411 90 114 <,>
se sídlem Výpadová 317/19,153 00 Praha 5 - Radotín,ze dne 02.12.2020 o stanovení
přechodné úpravy provozu
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 ods.t 1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích po předchozím
písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,ze dne
30.10.2020 pod č.j.KRPP-120309-2/ČJ-2020-031106-48 následující přechodnou úpravu
provozu na silnicích II.a III.třídy,na místních a veřejně přístupných účelových
komunikacích ve správním obvodu města Blovice jako obce s rozšířenou působností
pro označení pracovního místa zřízeného k zajištění prací spojených s odstraňováním
havarijního stavu plynárenského zařízení pro rok 2021 <.>
<br> Použité dopravní značení bude v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích - TP 66 (aktuálně platné vydání) dle následujících typových
schémat:
<br> • V obci – B/1,B/2,B/3,B/4,B/5.1,B/5.2,B6,B/7,B/8,B9,B/14.3,B17,B18,B/24 <,>
B/25.1,B/25.2,B/25.3,B26 <,>
<br> • Mimo obec – C/1,C/2,C/3,C/4,C5,C/6,C/7,C10a,C10b,C/10c,C/11,C/12,C/13 <,>
C/14 <.>
<br> Pro individuální aplikaci jiných schémat bude předložen samostatný návrh <.>
V odůvodněných případech bude snížena nejvyšší dovolená rychlost pomocí dopravní
značky B20a,a to v intravilánu ...

Načteno

edesky.cz/d/4532607

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Seč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz