« Najít podobné dokumenty

Obec Palonín - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Palonín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (1.19 MB)
osami mimi) PÁÉŠŘÉ _ Podatelna
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu
<br> č.j „ úsek silničního hospodářství _ U Brány 916/2,789 85 Mohelnice | přílohy:.<.>.<.>.<.>.*;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.www.mohelnice.cz,tel.: 583 452 111,ID DS: 6qththy'" _" "““"—“““““
<br> Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>
<br> Pavelkova č.p.222/2 Spisová zn.: OSU/1868/2021/Halk 779 00 Olomouc — Bystrovany
<br> Číslojednací: MUMO-OSU/8071/21
<br> Opr.úř.osoba: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX E-mail: halamovak©mohe|nice.cz Datum: 15.03.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy — stanovení místní úpravy provozu a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek
<br> Městský úřad Mohelnice,odbor stavebního úřadu — úsek silničního hospodářství,U Brány 2,789 85 Mohelnice,příslušný dle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích),na základě žádosti Správy silnic Olomouckého kraje,p.0 <.>,IČO 709 603 99,Lipenská č.p.753/120,779 00 Olomouc,zastoupené na základě udělené písemné plné moci společností Dopravní značení Svoboda,Olomouc 5.r.0 <.>,IČO 278 48 116,Pavelkova č.p.222/2,779 00 Olomouc — Bystrovany,ze dne 08.03.2021,oznamuje
<br> v souladu s ustanovením 5 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),zahájení projednání návrhu
<br> „Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — silnici č.|||/31521 (+most ev.č.31521-2),III/31522 v obci Řepová,Ill/31518 (most ev.č.31518-4) a č.III/31519 v obci Maletín,III/4444 (most ev.č.4444-1 mezi obcemi Doubravice a Palonín),|||/4441 (most ev.č.4441-53),silnici č.III/4441 a III/4442 v obci Moravičany,silnici č.III/4444 a III/4441 v obci Doubravice,silnici č.III/37324,Ill/03539 a III/37327 v Žádlovicích (+ most ev.č.37327-1),č.III/31545 a III/31546 v obci Police (+ most ev.č.31545-5 ...

Načteno

edesky.cz/d/4532570

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Palonín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz