« Najít podobné dokumenty

Obec Libín - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - doplnění (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu - doplnění.pdf [3,21 MB]
Magistrát města Ceské Budějovice Odbor dopravy a silničního hospodářství nám.Přemysla Otakara II.1/1
<br> Magistrát města České Budějovice |— —| Ing.XXXXXXXX XXXX _.<.>
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství “z rozdelovmk Kněžská IL)
<br> 370 92 České Budějovice
<br> Internet: hup:/Iwwwcbudeiovicccz
<br> |_ _I
<br> sp.zn.: ODSH/2535/2021 Lu vyřizuje: tel.: e-mail: datum: č.j.: ODSH/2535/2021-3 Ing.Lukschová 386 804 434 lukschovap©c-budejovice.cz 12.3.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,OPATRENI QBECNE POVAHY STANOVENI PRECHODNE ÚPRAVY PROVOZU - doplnění
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle & 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),obdržel dne 22.2.2021 Žádost navrhovatele:
<br> Skanska a.s <.>,IČO 26271303,Křižíkova 682/343,Praha 8-Karlín,186 00 Praha 86,kterého zastupuje Signistav s.r.o <.>,ICO 26072700,Na Návsi 3,373 61 Hrdějovice
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu s ustanovením % 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb <.>,dále vsouladu sustanovením š 77 odst.1,odst.4,odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci — doplnění DZ &.B Na „30“ v obci Libín dle situace dopravně inženýrského opatření,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.(Jedná se o doplnění opatření obecné povahy,kterým byla stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v rámci akce opravy povrchu vozovky silnice č.III/14613 Vranín - Slavošovice č.j.: ODSH/2535/2021-2 ze dne 24.2.2021) <.>
<br> Termín: 15.03.2021 — 02.05.2021
<br> Podmínkv pro provedení a osazení dopravního značení:
<br> l.Provedení ...

Načteno

edesky.cz/d/4532511

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz