« Najít podobné dokumenty

Obec Horka II - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horka II.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  (257.73 kB)
*MUKHSP05868760 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/027690/2021/02
Vodohospodářská společnost
Vrchlice - Maleč,a.s <.>
Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora
<br>
<br>
Č.J.: MKH/031509/2021
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
podatelna@kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 12.3.2021
<br>
<br>
<br>
V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě
podání,které dne 5.3.2021 podala společnost
<br> Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč,a.s <.>,IČO 46356967,Ku Ptáku 387,284 01 Kutná Hora <,>
kterou zastupuje ASIG s.r.o <.>,IČO 25954849,Budovatelů 324,533 12 Chvaletice <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu obnovy vodovodní sítě ve Městě Zruč nad Sázavou
toto opatření obecné povahy,kterým podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici č.II/126,č.II/336,č.III/1267,na místních komunikacích
ul.Malostranská,Na Mokřině,Na Stráni,Lomená ve Zruči nad Sázavou během provádění stavebních
výkopových prací v rámci stavby „Zruč nad Sázavou - Kutnohorská ulice,obnova křížení vodovodních
řadů“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého
...

Načteno

edesky.cz/d/4532496

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horka II      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz