« Najít podobné dokumenty

Obec Mírov - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mírov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE Odbor stavebního úřadu oddělení stavebního úřadu — úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad
<br> U Brány 916/2,789 85 Mohelnice www.moheinicecz,tel.: 583 452 111,ID DS: 6qtbthy
<br> Obec Mírov Číslo jednací: MUMO-OSU/34141/20 Mírov č.p.47 Spisová zn.: OSU/6782/2020/Kalí 789 01 Zábřeh
<br> Opr.úř.osoba: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX Email: kalousoval©mohelnicecz Datum: XX.03.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné p_ovahv — stanovení místní úpravy provozu
<br> Městský úřad Mohelnice,odbor stavebního úřadu — úsek silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy,podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v posledním znění (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích),na základě žádosti Obce Mírov,IČO 00635995,Mírov č.p.47,789 01 Zábřeh,ze dne 07.12.2020,v souladu s ustanovením 5 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává opatření obecné povahy
<br> „Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — parkovišti u objektu pro sociální bydlení v obci Mírov.“
<br> Městský úřad Mohelnice,odbor stavebního úřadu — úsek silničního hospodářství,U Brány č.p.916/2,789 85 Mohelnice,v souladu s š 77 odst.1 písm.c) a 9 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,na základě podnětu žadatele — Obce Mírov,IČO 00635995,Mírov č.p.47,789 01 Zábřeh,ze dne 07.12.2020,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR — Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje - DI Šumperk,Havlíčkova 8,787 01 Šumperk,ze dne 20.01.2021 (doručeno dne 21.01.2021) č.j.KRPIVI-7619-1/Č1-2021-140906
<br> STANOVÍ
<br> místní úpravu provozu na místní komunikaci — parkovišti u objektu pro sociální bydlení vobci Mírov,zdůvodu novostavby veřejného parkoviště a zajištění bezpečnosti silničního provozu,umístěním a vyznačením svislého a vodorovného dopravního zn...

Načteno

edesky.cz/d/4532490

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mírov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz