« Najít podobné dokumenty

Obec Svinčany - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka provozu na silnici II/342 v… (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svinčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace dopravního značení [0,39 MB]
:éiovice
<br> Felouéa an <.>
<br> Podnomy <.>
f1
r ‘ 'l
<br> l g?
<br> m HeFmant’Iv-
I ésteF:
<br> 3.Skalkfi'ch
<br> 11'
<br> P
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> My“ <.>
SPIE
KIIIII: Mil FWIHJNI 54531!
mmm
mmm m ram/m 115935/m!a@dxum a
m.Parduhmky |ums chmde IUD-Em
Me WM 25022021
protahovéni el.vodiéfi Emmy
WW9 mu
DDPRAVNE \NZENYRSKA UPATREN‘ MER‘TKD
mm” 4m
Veřejná vyhláška - úplná uzavírka silnice č. II/342 [0,13 MB]
*mupcx00egkuk*
MUPCX00EGKUK
<br>
<br>
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P Ř E L O U Č
<br> ODBOR STAVEBNÍ
Československé armády 1665,535 33 Přelouč
<br>
<br> Spis.zn.:
Č.j.:
Spis <.>,skart.znak
<br> ST/3772/2021/Ro
MUPC 4539/2021
280.4,S,5
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
marketa.rozkosna@mestoprelouc.cz
<br>
<br>
Datum: 16.3.2021
<br> Žadatel:
SPIE Elektrovod a.s <.>,se sídlem Prievozská 4c,824 66 Bratislava,IČ 36863513,zastoupen Dopravní značení
Pardubice s.r.o <.>,se sídlem Legionářská 155,533 51 Pardubice – Rosice,IČ 25931016
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Přelouč,odbor stavební,jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124
odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) na základě žádosti SPIE Elektrovod a.s <.>,se sídlem Prievozská 4c,824 66 Bratislava <,>
IČ 36863513,zastoupené Dopravním značením Pardubice s.r.o <.>,se sídlem Legionářská 155,533 51 Pardubice –
Rosice,IČ 25931016,podané dne 2.3.2021 a po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky <,>
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje,dopravní inspektorát Pardubice č.j.KRPE-17818-2/ČJ-2021-
170606 ze dne 15.03.2021 a po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje,dopravní inspektorát Chrudim,č.j.KRPE-17568-2/ČJ-2021-170306 ze dne
11.3.2021,vydává podle ustanovení § 77,odst.5 zákona o silničním provozu
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na silnici č.II/342 k označení úplné uzavírky provozu a označení objížďky z důvodu protahování el.kabelů
v obci a katastrálním území Svinčany <.>
<br> Osadit:
Z 2 (zábrana pro označení uzavírky),B1 (zákaz vjezdu všech vozidel...

Načteno

edesky.cz/d/4532473

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svinčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz