« Najít podobné dokumenty

Obec Helvíkovice - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/310 a na místních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Helvíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/310 a na místních komunikacích
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
odbor správní a dopravy
<br> Nádražní 833,564 01 Žamberk
<br>
<br> Čj.: MUZBK-5705/2021/SPDO-3
<br>
<br>
<br>
<br> Spisová značka: MUZBK-5705/2021/SPDO
Spis.skart.znak,lhůta: 280.3.2 S5
Počet listů/příloh/listů příloh: 4/3/6
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: p.lunackova@zamberk.eu
ID datové schránky: ia9b3gu
<br> Datum: 17.03.2021
*
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Městský úřad Žamberk,odbor správní a dopravy (dále jen "správní orgán") jako příslušný
správní úřad dle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),a dle
ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) na základě žádosti,kterou podala společnost KENVI CZ s.r.o <.>,IČO 28825039 <,>
Markova 191,500 04 Hradec Králové,kterou zastupuje LETS DZ s.r.o <.>,IČO 06569030,5 <.>
Května 1378,516 01 Rychnov nad Kněžnou ze dne 04.03.2021 a po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje <,>
Územního odboru Ústí nad Orlicí,Dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí,vydaného pod č.j.:
KRPE-16716-2/ČJ-2021-171106 ze dne 11.03.2021
<br> s t a n o v u j e
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na silnici: II/310 vpravo ve směru od křižovatky se silnicí I/11
<br> na místní komunikace: MK u Obecního úřadu Helvíkovice,MK při odbočení vpravo podél
silnice I/11 ve směru Žamberk dle přiložené situace dopravního značení
<br> v místě: Helvíkovice
<br> z důvodu: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění výst...

Načteno

edesky.cz/d/4532455

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Helvíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz