« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
——_.<.> __._.>_.<.> _
<br> j oeecni mít?" i,“F;““'“.—„ NALZOVICE _L "
<br> lcd; "" _ v,„ v ; l“.se.© Odbor dopravy a silničního hospodářství 3,<.> L <.>,„_ _,Á/,„,„ „,„,! _,l/Cj'j M/ýť' u "* _ namesti T.G.Masaryka 32,pracowste Nadrazni 336 lc' cum; / SEDLCANY 264 80 Sedlčany j f >.Psč lstú \ " l,Po.: rřříísn J
<br> Č.j.0D/4811/2021-2 Hul Vyřizuje: lva Hulanová Oprávněná úřední osoba
<br> V Sedlčanech 17.března 2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský Úřad Sedlčany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení 5 124 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě podané žádosti dne 8.3.2021 společností 3K značky s.r.o <.>,IČ: 25056271,Jiráskova 1519,251 01 Říčany (dále jen „žadatel“) a po projednání sdotčeným orgánem Policie ČR,KŘPSK Dl v Příbrami a v Benešově s t a n o v uj e
<br> vsouladu s ustanovením 5 124 odst.6,© 77 odst.1 písm.c) a 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu,a na základě % 171 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy ve správním obvodu obce srozšířenou působností Sedlčany,z důvodu odstraňování havárií a provádění běžné údržby,které nevyžadují úplné omezení silničního provozu,v rozsahu obsažených v „Zásadách pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích — TP 66.(v obci — 8/1,8/2,8/3,8/6,B/7,B/8,B/14.2,B/14.3,B/24,B/25.1,B/25.2,B/25.3 a mimo obec — C/1,C/2,C/4,C/5,C/6,C/lOc,C/ 11,C/12,C/13,C/14) <.>
<br> Termín: 1.4.2021 — 31.3.2022
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodné dopravní značení bude umístěno dle „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích — TP 66".V základním rozměru dopr...

Načteno

edesky.cz/d/4532418

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz