« Najít podobné dokumenty

Obec Chrášťany (Kolín) - Oznámení veřejnou vyhláškou - opratření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chrášťany (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8/2021/2
PARÉ È:
<br> A3
<br> www.asig.cz
e-mail: asig@asig.cz
<br> ZODP.PROJEKTANT KRESLIL KONTROLOVAL
XXXX XXXXXXXXXX
<br> INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic
AKCE: III/3305 KLUÈOV - SKRAMNÍKY,OPRAVA POVRCHU VOZOVKY
<br> OBSAH:
<br> FORMÁT:
MÌØÍTKO:
DATUM:
<br> È.VÝKR.:1/1
ZAKÁZKA : <.>
<br> uzavøený úsek
objízdná trasa
<br> únor 2021
<br> E
<br>
1
3
<br> E
<br> 1
3
<br> 600 m
<br> E 13
<br> A 9 A 22
<br> E 13
<br> MIMO
VOZIDEL
STAVBYE 13
<br> 200 m
<br> A 7b A 8 A 11 A 12 A 13 A 14 A 16 A 18 A 19
<br> A 20 A 21 A 23 A 24 A 25 A 26 A 27 A 29 A 30
<br> A 17
<br> A 28
<br> P 1
<br> B 3a B 3b
<br> B 5
<br> B 7 B 8 B 9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 13 B 13
<br> B 14
<br> B 15 B 16 B 17 B 18 B 19 B 20b B 20b
<br> B 21b B 22a B 22b B 23a B 23b B 25 B 27
<br> KONTROLA
<br> IS 11b
<br> VYKEJ
PÍJEZDU
VOZIDEL
ZLEVA
<br> VYKEJ
PÍJEZDU
VOZIDEL
ZPRAVA E 7a
<br> E 7b
<br> E 7b
<br> MIMO
ZÁSOBOVÁNÍ E 13
<br> MIMO
BUSE 13
<br> MIMO
BUSE 13
<br> E 4
<br> E 3b
<br> E 5
<br> STOP-150m
<br> 2km
<br> 3,5t
<br> E 8a
<br> E 8c
<br> E 8b
<br> 7m7m
<br> E 8e
<br> 10mE 8d
<br> E 3a1500m E 42km E 7bE 7b
<br> E 7bE 7b
<br> IS 11b
<br> IP 11a
P 4
<br> P6
A 22
<br> P6P 2
E 13 E 13
<br> E 13
<br> E 3a1500m E 7b
E 3a1500m
<br> E 3a1500m
<br> E 8a E 8c E 8b
<br> PARÉ È:
<br> A3
<br> www.asig.cz
e-mail: asig@asig.cz
<br> ZODP.PROJEKTANT KRESLIL KONTROLOVAL
XXXX XXXXXXXXXX
<br> INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic
AKCE: III/33345 PAŠINKA KØIŽ.III/12545
<br> O BSAH: úplná uzavírka sil.è.III/33345 - Pašinka (situace DIO)
<br> FORMÁT:
MÌØÍTKO:
DATUM:
<br> È.VÝKR.:
ZAKÁZKA : <.>
<br> XXX XXXXXXX
<br> T ERMÍN: ???
<br> XXX m
<br> uzavøený úsek
objízdná trasa
<br> 26.8.2018
<br> XXXX XXXXXXXXXX
8/2021/1
Městský úřad Český Brod
Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
<br> SPIS: S-MUCB 12089/2021 V Českém Brodě dne 4.3.2021
Č.j.: MUCB 12436/2021/Ka
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška
Tel.: 321 612 196
Fax: 321 612 203
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy
o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Český Brod,odbor dopravy a OŽÚ,jako příslušný správní orgán,podle
ust.§ 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě
návrhu f.Swietelsky stavební s.r.o <.>,Sokolovská 192/79,Praha 8,180 00,IČ 480 35 599 <,>
zast.f.Asig s.r.o <.>,Budovatelů 324,Chvaletice,533 12,IČ 25954849 ze dne 2.3.2021 a po
písemném souhlasu Policie ČR KŘP Střed.kraje DI XXXXX pod č.j.: KRPS- XXXX-X/Čj-XXXX-
XXXXXX-DOŽ ze dne 23.2.2021
<br> s t a n o v u j e v souladu s ustanovením § 77 odst.5,zák.č.361/2000 Sb <.>,o pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů:
<br>
přechodnou úpravu provozu
<br> na sil.č.II/330,II/113,II/272,II/334,II/108,III/3305,III/1131,III/10815,III/3341,III/3306 <,>
III/10813,III/10811,III/3305a,III/3347
<br> dle předloženého dopravně-inženýrského opatření
které je nedílnou součástí stanovení <.>
<br>
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu : oprava povrchu silnice III/3305 mezi
<br> obcemi Klučov a Skramníky
<br>
Termín osazení dopravního značení: od 7.4.2021 do 16.5.2021.Po skončení stavebních
prací musí být přechodné dopravní značení ihned odstraněno <.>
Stanovené podmínky :
1.Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO <.>
2.Za instalaci a údržbu dopravního značení po celou dobu uzavírky zodpovídá navrhovatel
<br> Swietelsky stavební s.r.o <.>,Sokolovská 192/79,Praha 8,180 00,IČ 480 35 599,zast.f <.>
Asig s.r.o <.>,Budovatelů 324,Chvaletice,533 12,IČ 25954849,p.Tománek,tel <.>
721039778 <.>
<br> 3.Veškeré přechodné DZ bu...

Načteno

edesky.cz/d/4532341

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chrášťany (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz