« Najít podobné dokumenty

Obec Pasohlávky - Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy - Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pasohlávky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Pohořelice - Odbor dopravy - Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu
Illilll
<br> lilll
<br> po-ho-vo21v004i5 Městský úřad Pohořelice,Vídeňská 699,691 23 Pohořelice Odbor dopravy Vaše zn.: ze dne: Čj.: MUPO-10657/2021/0D/KOP Spis.zn.: SZ MUPO 1916/2021 Vyřizuje: Bc.XXXXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX Fax XXXXXXXXX E—mail: pavla.konecna©pohorelice.cz ID DS: 5vjbzr8
<br> V Pohořelicích 17.března 2021
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu Městský úřad Pohořelice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný silniční úřad dle ustanovení š 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,zpracoval opatření obecné povahy,kterým vsouladu s ustanovením š 77 odst.1 písm.c) a odst.5 a podle 5 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném zněnL stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
<br> Silnice: veřejně přístupná účelová komunikace v obci Pasohlávky pro akci: „ PASOH LÁVKY AQUAPARK — ZÁBOR PRO SKLÁDÁNÍ MATERIÁLU“ termín: od nabytí právní moci — 2 měsíce
<br> odpovědná osoba: Ing.XXXXXX XXXXXX — mobil: XXX XXX XXX
<br> X d ů v o d n ě n í :
<br> Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci akce: „PASOHLÁVKY AQUAPARK — ZÁBOR PRO SKLÁDÁNÍ MATERIÁLU",je nutné stanovit přechodnou úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci vobci Pasohlávky.Na tuto změnu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace,která byla projednána s příslušným orgánem policie ČR.Městký úřad Pohořelice,odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci vobci Pasohlávky,podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti právnické osoby: Metrostav a.s <.>,Divize 1,Vídeňská 121,619 00 Brno,IČ: 00014915 zastoupená na základě plné moci DoZBos s.r.o <.>,XXXXXXX XXXXXX XX,XXX XX Boskovice,IČ: XXXXXXXX ze dne 16.03.2021 <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění do...

Načteno

edesky.cz/d/4532329

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pasohlávky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz