« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Libchava - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Libchava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [0,35 MB]
Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy
<br> náměstí T.G.Masaryka č.p.1,470 36 Česká Lípa
<br>
Adresa úřadu:
náměstí T.G.Masaryka č.p.1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p 1/4
<br> Plně určený sp.znak písemnosti: 280.3.2 - Skartační znak/lhůta: S/5
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
<br> Městský úřad Česká Lípa,Obor dopravy,se sídlem nám.T.G.Masaryka 1/1,Česká Lípa,PSČ: 470 36 (dále jen
„Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy“),jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
podnětu obchodní firmy GEZ spol.s r.o <.>,IČ: 27297438,se sídlem Bratislavská 2996,Varnsdorf,PSČ: 407 47 <,>
doručeného dne 09.02.2021 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy <,>
na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Česká
Lípa,obce s rozšířenou působností,pro vybrané nebo opakované činnosti spojené s odstraňováním
případných havárií inženýrských sítí k zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích
v roce 2021 a na základě závazného stanoviska Policie ČR,Krajského ředitelství policie Libereckého kraje <,>
Dopravní inspektorát,se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14,Česká Lípa,PSČ: 470 80 (dále jen „Policie ČR
KŘPLK DI XXXXX Lípa“) čj.: KRPL-XXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX ze dne XX.XX.2021 za použití ustanovení § 171 a 173
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ustanovení
§ 77 odst.1 písmeno c) zákona o silničním provozu,za použití ustanovení § 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle u...

Načteno

edesky.cz/d/4532327

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Libchava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz