« Najít podobné dokumenty

Obec Bystrovany - Návrh rozpočtu Svazku obcí Bystrovany a Bukovany na rok 2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bystrovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2021.pdf [0,83 MB]
Položka 2111 2212 2222 2132
<br> Položka XXXX 5363
<br> 5163 5362 5171
<br> Popis
<br> Stočné občané,podniky,návozy Penále
<br> DPH
<br> Příjmy z pronájmu
<br> Popis
<br> Provoz ČOV a kanalizace
<br> Finanční rezerva na fond obnovy majetku
<br> Poplatky ZBÚ DPH Rezerva
<br> ljiisízéiiíol< na l);iriim/[ii'iii liciu lí ífšl lb! iii) lži)
<br> l."iij—1i„_ii:\l<.ngi i'iřiii iHAZ/išrýiw lc 3 l _l ;),;ll'Jlf/liri
<br> 2 700 000,00 2 000,00 200 000,00
<br> 1 000,00
<br> 2 803 000,00 1 090 000,00
<br> 10 000,00 300 000,00 837 455,10
<br> 2 609 905,20 0
<br> 176922,00 417
<br> 1 428 043,85 1 090 000,00
<br> 6 253,00 177 479,00 888 455,10
<br> 5 Položka Popis 2321 2111 Stočné občané,podniky,návozy 2 700 000,00 2321 2212 Penále 2 000,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu 2 000,00
<br> „ „ Přf/qumggýa-fg * _;QžlýUÍUQLDU výdaje 5 Položka Popis 2321 5 „ xxx Provoz COV a kanalizace 2 666 000,00 2321 6xxx 6330 5363 Finanční rezerva na fond obnovy majetku 1 090 000,00 6310 5163 Poplatky ZBÚ 10 000,00 6399 5362 DPH 250 000,00
<br> Rezerva Výc/gy'o c 911an
<br> 961 923,00
<br> 4 0 t" r 0 :? 3 „ 0 0
<br> [ <,>
<br> Flf/ian r; o Vši/“lí ;c ;
<br> Zůstatek na bankovnim účtu k 31.12.2019
<br> Bystrovay
<br> Bukovany fil/Ž “„Z/„77 " Elektronicky www.bystrovany.cz Elektronicky www.bukovany.cz Schválen

Načteno

edesky.cz/d/4532162

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bystrovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz