« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - STAV/1063/2019/Ka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STAV/1063/2019/Ka
OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
<br> stavební úřad nám.Svobody 1,664 47 Střelice
<br> SPIS.ZN.: STAV/1063/2019/Ka
<br> Č.J.: STRE-1556/2021- SU VYŘIZUJE: lng.Kabadelova
<br> TEL.: 547 427 422
<br> E-MAIL: ikabadelova©streliceubrnacz DATUM: 15.3.2021
<br> OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> XXXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Vnitřní 49/18,664 48 Moravany u Brna,kterou zastupuje XXX XXXXXX,Ing.arch <.>,nar.XX.4.1993,Palackého třída 1104/55,Královo Pole,612 00 Brno 12
<br> (dálejen "žadatel") dne 6.3.2019 podal žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> rekreační objekt na pozemku v Nebovidech,na pozemku parc.č.1273/10 v katastrálním území Nebovidy u Brna <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dálejen "společné řízení") <.>
<br> Stavební úřad opatřením ze dne 11.2.2021 oznámil zahájení společného řízení.Stavební úřad dne 17.2.2021 obdržel námitky kpředmětné stavbě.Pro objektivní posouzení námitek,stavební úřad pokračuje řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Rekreační objekt o zastavěné ploše 221,5 m3,umístěný na pozemku parc.č.1273/10 v katastrálním území Nebovidy u Brna.Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní nepodsklepený objekt umístěny v severovýchodní části pozemku.Objektje navržen se zastřešením pomocí ploché střechy.Rekreační Objektje navržen k celoročnímu užívání <.>
<br> - Zpevněné plochy,které tvoří pojezdové a pochozí plochy budou umístěny na pozemku parc.č.1273/10 v katastrálním území Nebovidy u Brna.Zpevněné pojížděné plochyjsou navrženy ze zatravňovací dlažby <.>
<br> - Jímku na vyvážení pro likvidaci splaškových vod z objektu o objemu min.7 m3 umístěnou na pozemku parc.č.1273/10 v katastrálním území Nebovidy u Brna <.>
<br> - Požární akumulační nádrž o objemu 22 m3 umístěnou na pozemku parc.č.1273/10 vkatastrálním území Nebovidy u Brna.Požární akumulační nádrž bude opatřena přepadem do vsakovacího objektu,které je navrženo pomocí drenáže <.>
<br> - Domovní venkovní rozvod NN vedený ...

Načteno

edesky.cz/d/4531898

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz