« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení péče o děti ve věku 2-10 let

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení péče o děti ve věku 2-10 let
HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Č.j.: JMK42635/2021 Sp.zn.: S-JMK 32164/2021 Brno 16.03.2021
<br> ROZHODNUTÍ
<br> o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 2-10 let
<br> Hejtman Jihomoravského kraje podle ustanovení § 14 odst.6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě usnesení vlády č.196
ze dne 26.02.2021,kterým byl vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav <,>
podle usnesení vlády č.200 a usnesení vlády č.212,obě ze dne 26.02.2021 a usnesení vlády č.292 ze dne
15.03.2021,vydaných podle ustanovení § 5 písm.a) až e) a ustanovení § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> mění rozhodnutí o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 2-10 let č.j.JMK 32164/2021 ze dne 27.02.2021 <,>
rozhodnutí č.j.JMK 33438/2021 ze dne 02.03.2021,rozhodnutí č.j.JMK 34219/2021 ze dne 03.03.2021 <,>
rozhodnutí č.j.JMK 35335/2021 ze dne 08.03.2021 a rozhodnutí č.j.JMK 40541/2021 ze dne 12.03.2021 <,>
kterými bylo nařízeno určeným školám a školským zařízením vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do
10 let tak,že se do výčtu povolání zákonných zástupců ve výrokové části těchto rozhodnutí doplňuje bod:
<br> starostové obcí <,>
<br> a to s účinností od 16.03.2021 do 21.03.2021,respektive do konce účinnosti usnesení vlády č.212 ze dne
26.02.2021,pokud dojde k prodloužení jeho účinnosti <.>
<br> Odůvodnění
<br> Rozhodnutími uvedenými ve výroku rozhodnutí nařídil hejtman Jihomoravského kraje určeným školám
a školským zařízením vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let; současně bylo výše uvedenými
rozhodnutími stanoveno,že vykonávání péče se vztahuje k dětem,jejichž zákonní zástupci vykonávají určitá
povolání,a byl určen okruh těchto povolání,a to na...

Načteno

edesky.cz/d/4531774

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz