« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření (91.5 kB)
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 50 Rozeslána dne 15.března 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 130.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.112/2021 Sb <.>
<br>
<br> 130
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 15.března 2021 č.292
<br> o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.112/2021 Sb <.>
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.b) a odst.2
písm.e) krizového zákona <.>
<br> Vláda mění s účinností ode dne 16.března 2021 od 00:00 hod.usnesení vlády ze dne 26.února 2021 č.212 <,>
vyhlášené pod č.112/2021 Sb <.>,tak,že v bodě I/1 se za slova „– zaměstnanci České pošty,s.p <.>,“ vkládají
slova „– starostové obcí,“ <.>
<br> Provedou:
ministr školství,mládeže a tělovýchovy <,>
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy <,>
určená škola nebo školské zařízení <,>
zřizovatelé určených škol a školských zařízení
<br> Na vědomí:
primátoři statutárních měst <,>
starostové
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.130 / 2021Strana 1106 Částka 50
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Částka 50 Strana 1107
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Strana 1108 Částka 50
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Částka 50 Strana 1109
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Strana 1110 Částka 50
<br>
<br> Sbírka zákonů 2021Částka 50 Strana 1111
<br>
<br> UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM
<br> Tato částka je rozesílána přednostně před částkami 47/2021 Sb <.>,48/2021 Sb.a 49/2021 Sb <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/4529089

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz