« Najít podobné dokumenty

Město Měčín - Veřejná vyhláška - místní úprava provozu Měčín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Měčín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veř.vyhlaska.pdf (1.81 MB)
Městský úřad Klatovy Odbor dopravy — dopravní úřad pracoviště Mayerova 130
<br> Č.j.: 013/1 168-2/21/Dj Vyřizuje: Dubský Tel.: 376 347 491 jdubsky©mukt.cz Datum: 12.3.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích
<br> Městský úřad Klatovy,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonu,ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu ze dne 28.1.2021 podaného Městem Měčín,Farní 43,340 12 Měčín,IC: 00255785,(dále jen „navrhovatel“),po předchozím projednání s dotčeným orgánem — Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje,Odborem služby dopravní policie,podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> místní úpravu provozu na silnici lll182,Farní ulice Měčín v části za křižovatkou s ulicí Zámecká v Měčíně,spočívající v osazení případně odstranění dopravních značek dle schématu dopravně inženýrského opatření,které je
<br> přílohou žádosti takto: na silnici č."1182 za křižovatkou s ulicí Zámecká bude nově umístěna DZ A6 a
<br> to ve směru na Malinec,vše dle projektu zpracovaném projekční kanceláří D plus Projektová a inženýrská a.s <.>,Sokolovská 16145A,186 00 Praha 8 - Karlín <.>
<br> Podminky pro provedení mistni úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky budou osazeny vsouladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 2.Svislé stálé dopravní značky a dodatková tabulky budou základního rozměru v retroreflexním provedení a při jejím umístění budou splněny požadavky CSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení" a požadavky technických podminek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" <.>
<br> 3.Umístění svislých a vodorovných stálých dopravních značek zaji...

Načteno

edesky.cz/d/4527802

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Měčín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz