« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlejov - Uzavírka místní komunikace směr Panenská Rozsička 6.4.2021 - 5.7.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlejov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_884016791_1_DIO rekonstrukce mostu za obcí Sedlejov
B 1
<br> Z 2
<br> IP 10a
<br> IP 10b
<br> MI
MO V
<br> OZID
EL STA
<br> VBY
<br> MI
MO V
<br> OZID
EL STA
<br> VBY
E 13
<br> B 20a-70
<br> B 20a-50
<br> B 1
<br> Z 2
<br> MIMO
VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> MIMO
VOZIDEL
<br> STAVBY
E 13
<br> B 20
a-70
<br> B 20
a-50
<br> IP 10a
<br> IP
1
<br> 0b
E
<br> 3a
<br> 1 <,>
0
<br> km
<br> E 3a
<br> 1,0 km
<br> IP 10a
<br> IS 11b
SED
<br> LEJO
V
<br> IS 11b
<br> SED
LEJO
<br> V
<br> IS
11
<br> b
<br> SE
DL
<br> EJ
O
<br> V
<br> IS 11c
<br> IS 11c
<br> IS 11b
<br> PAN
EN
<br> SKÁ R
O
<br> ZSÍČ
KA
<br> IS 1
1b
<br> PAN
EN
<br> SKÁ
RO
<br> ZSÍ
ČK
<br> A
<br> IS 11bPANENSKÁ ROZSÍČKA
<br> IP
22
<br> SI
LN
<br> IC
E
<br> SE
D
<br> LE
JO
<br> V
-
<br> U
ZA
<br> VŘ
EN
<br> A
<br> PA
N
<br> EN
SK
<br> Á
R
<br> O
ZS
<br> ÍČ
KA
<br> IP
22
<br> SI
LN
<br> IC
E
<br> SE
DL
<br> EJ
O
<br> V
-
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> PA
NE
<br> NS
KÁ
<br> R
O
<br> ZS
ÍČ
<br> KA
<br> E
3a
<br> 1 <,>
5
<br> km
<br> E 3a
<br> 1,5 km
<br> E 3a
<br> 1,5 km
<br> IS
1
<br> 1c
<br> IS 11c
<br> III/4037
<br> MÍ
ST
<br> NÍ
KO
<br> MU
NI
<br> KA
CE
<br> MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> M
ÍS
<br> TN
Í K
<br> O
M
<br> UN
IK
<br> AC
E
<br> M
ÍS
<br> TN
Í K
<br> OM
UN
<br> IK
AC
<br> E
<br> MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> III/4069 III/
40
<br> 67
<br> III/4067
<br> III/4067
<br> III/4067
<br> III/4066
<br> III/1289
<br> M
ÍS
<br> TN
Í K
<br> O
M
<br> U
N
<br> IK
AC
<br> E
<br> III/4066MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> III/4036
<br> II/
40
<br> 3
<br> II/4
03
<br> II/4
03
<br> II/403
<br> LEGENDA (situace)
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
<br> 1) Veškeré dopravní značení bude realizováno v souladu s TP č.66
2) Stávající dopravní značení v rozporu se značením bude zakryto,zneplatněno
<br> STAVBA: REKONSTRUKCE MOSTU ZA OBCÍ SEDLEJOV
<br> TERMÍN OMEZENÍ: 06.04.2021 - 05.07.2021
<br> uzavřený úsek místní komunikace mezi Sdelejovem a Panenskou Rozsíčkou pro veškerý provoz,<,> MIMO VOZIDEL STAVBY"
délka uzavřeného úseku: 200...
priloha_884016791_0_MK Sedlejov - Panenská Rozsíčka - Swietelsky - DZMŠ - reko mostu - přechodná úprava - vyhláška
Městský úřad Telč
Odbor dopravy
nám.Zachariáše z Hradce 10,588 56 Telč
pracoviště Na Sádkách 453,Telč
<br>
tel.567112411 IČO 286745,E-mail: pavel.chromy@ telc.eu
<br> S00GX00BUVAJ Dle rozdělovníku
<br> Naše zn.: Oprávněná úřední osoba/telefon: V Telči dne:
MěÚ Telč 1879/2021 OD Ing.Chromý/567112473 15.03.2021
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Telč,odbor dopravy příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na
základě žádosti a potřeb žadatele,kterým je SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,OZ Dopravní stavby Východ <,>
K Silu 1143,Pelhřimov,IČ 480 35 599,zastoupený spol.Dopravní značení,s.r.o <.>,Hruškové Dvory 74,586 01
Jihlava,IČ 276 65 321,po předchozím projednání a písemném vyjádření dotčeného orgánu,kterým je Policie ČR <,>
Krajské ředitelství Kraje Vysočina,ÚOVS,DI Jihlava,Vrchlického 46,587 24 Jihlava pod č.j.: KRPJ-23614-1/ČJ-
2021-160706 ve smyslu § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu.V souladu s ustanovením § 77 odst.4 a 5
zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:
<br> Na pozemních komunikacích – MK Sedlejov – Panenská Rozsíčka a MK Sedlejov - Nevcehle - umístění
dopravních značek vyznačujících uzavírku MK Sedlejov – Panenská Rozsíčka
<br> v rozsahu grafické přílohy DIO Rekonstrukce mostu za obcí Sedlejov,která je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy (uložena ve spise) <.>
<br> Platnost stanovení: od 06.04.2021 do 05.07.2021
<br> Důvod: vyznačení a označení uzavírky a místa stavebních prací a zajištění bezpečnosti silničního provozu <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada <.>
<br>
<br> Provedení přechodného dopravního značení: bude provedeno v souladu s TP 66.Přenosné dopravní značky
budou umístěné na červenobíle pruhovaném podpěrném sloupku (s ...

Načteno

edesky.cz/d/4527488

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlejov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz