« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Pravidla rozpočtového provizoria 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (761.37 kB)
Obec Češov,Češov 49,506 01 Jičín,IČ: 00271462
<br>
<br>
Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2021
<br>
<br> Obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obecního úřadu a obce <,>
<br> přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků <.>
<br> Obec hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.Finanční plnění bude provedeno
<br> tak,aby obci nevznikly nezaplacené faktury <.>
<br> Před schválením rozpočtu na rok 2021 se postupuje dle rozpočtu po změnách roku 2020 <.>
<br> Závazným ukazatelem jsou paragrafy platné rozpočtové skladby <.>
<br> Během platnosti rozpočtového provizoria budou také hrazeny výdaje na již započaté
investiční a smluvně podložené akce z minulého roku <.>
<br>
<br> Rozpočtové provizorium nabývá platnosti 1.ledna 2021 a bude platné do schválení
<br> rozpočtu obce Češov.Po schválení rozpočtu pro rok 2021 se příjmy a výdaje rozpočtového
<br> provizoria stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení <.>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
starosta
<br>
<br> V Češově dne XX.12.2020

Načteno

edesky.cz/d/4526876


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz