« Najít podobné dokumenty

Obec Volanice - Zápis žáků do 1.ročníku ZŠ a MŠ Vysoké Veselí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis do 1. třídy - 2021 podpis.pdf (266.8 kB)
Základní škola a Mateřská škola,Vysoké Veselí,okres Jičín
<br> K.H.Borovského 99,507 03 Vysoké Veselí
<br> V souladu se zněním §36 a §37 zákona 561/2004 Sb <.>,školský zákon,§3a)
<br> vyhlášky MŠMT ČR č.48/2005 Sb <.>,o základním vzdělávání,v platném znění
<br> a dle platných vládních nařízení
<br>
<br> ředitelství školy oznamuje:
<br>
<br> ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1.ROČNÍKU
<br> pro školní rok 2021/2022
<br>
proběhne ve dnech 6.4.- 16.4.2021 <,>
<br> formálně,bez účasti dětí
<br>
Zapisovat budeme děti,které do 31.8.2021 dovrší věku 6 let,to znamená děti
<br> narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a dále děti,kterým byl při zápisu v loňském
<br> roce povolen odklad školní docházky o jeden rok <.>
<br>
<br> Děti,jejichž zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky <.>
<br> Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo
<br> duševně vyspělé,mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu
<br> do školy o 1 rok.Žádost musí podat písemně,a to v době zápisu dítěte k povinné
<br> školní docházce.Nejlépe přímo u zápisu <.>
<br>
Žádost musí být doložena dvěma doporučeními:
<br> • jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog
<br> • druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna
<br> nebo speciálně pedagogické centrum) <.>
<br>
<br> Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,v němž dítě
<br> dovrší osmý rok věku <.>
<br>
<br> Děti,jejichž zákonný zástupce žádá o předčasný nástup k plnění povinné
<br> školní docházky <.>
<br> Dítě,které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června
<br> příslušného školního roku,může být přijato k plnění povinné školní docházky již
<br>
<br> v tomto školním roce,je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to
<br> jeho zákonný zástupce <.>
<br> Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je
<br> také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,podmínkou přijetí
<br> dítěte...

Načteno

edesky.cz/d/4526822

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Volanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz