« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
OBJEDNAVATEL: FK Bau a.s <.>
<br> Uzavírka silnice 11315,Obec Klokočná
<br> Obec Klokočná
<br> AKCE:
<br> NAVRHOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> dopravni@znacenipraha.cz
www.znacenipraha.cz
<br> Kutnohorská 425/84c
109 00 Praha- Dolní Měcholupy
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRAHA s.r.o <.>
<br> Počet
výkresů:
<br> Číslo
výkresu: 1
<br> 2
<br> Poznámka:
<br> A3
<br> Formát:
<br> Plocha uzavírky
<br> Objízdná trasa
<br> Jízdní směr
<br> LEGENDA
<br> A15
<br> Navrhovaná provizorní
dopravní značení
<br> Z2 Plotová zábrana Z2
<br> - Plocha uzavírky
<br> E13
Z2 B1
<br> M
IM
<br> O
STAVBU
<br> DETAIL DZ
<br> E1
3
<br> Z2
<br> B1
M
<br> IM
O
<br> ST
AV
<br> BU
<br> E13
Z2
<br> B1
<br> MIMO
STAVBU
<br> E1
3 Z2
<br> B1
<br> M
IM
<br> O
<br> ST
AV
<br> BU
<br> E13 B24a
<br> MIMO
<br> STAVBU
<br> B1
E3a
<br> 150 mIP10a
<br> IP10b
E3a
<br> 150 m
<br> IP
10
<br> b
<br> E3
a
<br> 15
0
<br> m
<br> E13
Z2
<br> B1
MIMO
<br> STAVBU
<br> 1.ETAPA výstavby
Zde ke stažení
B1 E
3a
<br> 2 k
m
<br> IP
10
<br> a
<br> IP10b
<br> E3a
<br> 2 km
<br> B1
E3
<br> a
<br> 1,3
km
<br> IP1
0a
<br> IP10
b
<br> E3a
<br> 2 km
<br> B1E3a
<br> 1,4 km
IP10a
<br> IP10
b
<br> E3a
<br> 1,5 k
m
<br> IP10b
<br> E3a
<br> 1,5 km
<br> B1E3a
<br> 1,5 km
IP10a
<br> KLOKOČNÁ
<br> KLOKOČNÁ
<br> VŠESTARY
<br> VŠESTARY
<br> VŠ
ES
<br> TA
RY
<br> KLOKOČNÁ
<br> KLO
KO
<br> ČN
Á
<br> KL
O
<br> KO
ČN
<br> Á
<br> KL
OK
<br> OČ
NÁ
<br> KLOKOČNÁ
<br> KLO
KO
<br> ČN
Á
<br> VŠES
TARY
<br> IP22
<br> POZOR
OBEC
<br> KLOKOČNÁ
<br> NERŮJEZDNÁ
<br> IP2
2
<br> PO
ZO
<br> R
<br> OB
EC
<br> KLO
KO
ČN
Á
<br> NER
ŮJE
ZDN
Á
<br> IP22
<br> POZOR
<br> OBEC
<br> KLOKOČNÁ
<br> NERŮJEZDNÁ
<br> IP22
<br> POZOR
<br> OBEC
<br> KLOKOČNÁ
<br> NERŮJEZDNÁ
<br> IP2
2
<br> POZ
OR
<br> OBE
C
<br> KLO
KOČ
NÁ
<br> NER
ŮJE
ZDN
Á
<br> obj
ízdn
<br> á tra
sa
<br> VŠESTARY
<br> OBJEDNAVATEL: FK Bau a.s <.>
<br> Uzavírka silnice 11315,Obec KlokočnáAKCE:
<br> NAVRHOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> dopravni@znacenipraha.cz
www.znacenipraha.cz
<br> Kutnohorská 425/84c
109 00 Praha- Dolní Měcholupy
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRAHA s.r.o <.>
<br> Počet
výkresů:
<br> Číslo
výkresu: 2
<br> 2
<br> Poznámka:
<br> A3
<br> Formát:
<br> Plocha uzavírky
<br> Objízdná trasa
<br> Jízdní směr
<br> LEGENDA
<br> A15
<br> Navrhovaná provizorní
dopravní značení
<br> Z2 Plotová zábrana Z2
<br> DETAIL DZ
<br> IS11b
<br> IS11b
<br> DETIAL viz.DIO č.1 JIH
(1.ETAPA výstavby)
Zde ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 ] e-mail: podatelna©rícanycz [ www.ricany.cz
<br> Č.j.: 68933/2021-MURl/OSAD 15.3.2021 Č.ev.: 75319/2021 Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> FK Bau a.s.XXXXXXXXX XXXXXX XXX/XX XXX XX Praha XX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍOBECNÉ povm—w
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích) a vsouladu s ust.Š 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 2.3.2021 a souhlasu s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov — JIH ze dne XX.X.XXXX vydává
<br> podle ust.(; 77 odst.1 písm.c),odst.5 a 5 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy —
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> na pozemní komunikaci lil/11315 v k.ú a obci Klokočná a komunikacích dotčených objízdnou trasou : důvodu výstavby kanalizace a ČOV <.>
<br> akce: výstavba kanalizace a ČOV zodpovědná osoba: XXXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Dopravni značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu,vypracovaného společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRAHA s.r.o <.>,Kutnohorská 425/84c,109 00 Praha schválen PoliciíČR DI XXXXX venkov—Jih <.>
<br> Přechodná úprava dopravního značeníje platná pouze s rozhodnutím o zvláštním užívání a uzavírce komunikace vydaným příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> č.ev.: 75319/2021
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
<br> — Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno ...

Načteno

edesky.cz/d/4526807

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Klokočná
30. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz