« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Zápis dětí do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení_- zápis_dětí do_1 ročníku ZŠ_2021-2022.pdf
Základní XXXXX XXXX Benešové a Mateřská škola Bory,příspěvková organizace
<br>
<br> Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2021/2022
<br> Vážení rodiče <,>
<br> v souladu s doporučeními MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce proběhne
zápis do 1.ročníku následujícím způsobem:
<br> a) Bez osobní přítomnosti dětí ve škole
<br> b) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání podávají rodiče nebo zákonní zástupci dětí
narozených od 1.9.2014 do 31.8.2015 nebo těch,kterým byla odložena povinná
školní docházka
<br> c) Žádost odklad povinné školní docházky podávají rodiče nebo zákonní zástupci dětí
narozených od 1.9.2014 do 31.8.2015 a tuto žádost dokládají doporučujícím
posudkem příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa
<br> d) Tiskopisy potřebné k zápisu (žádost o přijetí,žádost o odklad) jsou ke stažení na
webových stránkách školy nebo je lze vyzvednout ve vestibulu školy po předchozí
telefonické domluvě.K žádosti doložte prostou kopii rodného listu dítěte <.>
<br> e) Podání žádosti o přijetí nebo o odklad je možné od 12.do 23.dubna 2021 těmito
způsoby:
<br>  Do datové schránky školy (ID datové schránky iyemk9i)
<br>  E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
<br>  Poštou - pouze doporučeným dopisem
<br>  Osobním podáním ve škole
<br> Termíny osobního podání:
středa 14.dubna 2021 od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin <.>
pondělí 19.dubna 2021 od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin
(osobní podání lze i jindy,po předchozí telefonické domluvě na čísle 567 723 031) <.>
<br> Po zaregistrování žádosti bude rodičům (zákonným zástupcům) oznámeno přidělené
registrační číslo a dále Výzva k nahlédnutí do spisu.Termín pro nahlédnutí do spisu je
stanoven na pondělí 26.4.2021,9:00 – 11:00 <.>
<br> Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu dětí (pod registračními čísly) na
přístupném místě ve škole (vývěsní skříňka před budovou školy) a na webových stránkách
školy www.zsbory.cz dne 28.4.2021 <.>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/4526798

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz