« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - informace o zasedání zastupitelstva (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

program 1.3.2021[4].docx [0,19 MB]
Informace
o konání 37.zasedání zastupitelstva obce Plav
<br>
Podle § 93 odst.1,2) zákona č.128/2000 Sb.bylo svoláno na den 22.3.<.> 2021 od 19.00 hod.zasedání zastupitelstva obce Plav,které se bude konat v zas.místnosti Obecním úřadu Plav <.>
<br> Návrh programu jednání:
<br> 1.Zahájení - schválení zapisovatele a ověřovatelů
2.Schválení programu
3.Kontrola plnění usnesení
4.Smlouva o zřízení věcného břemene s EG.D,a.s <.>
5.Schválení záměru pronájmu obecního majetku-poz.parc.č.514/84
6.Nájemní smlouva s ŘSD ČR na poz.parc.č.514/84
7.Smlouva o smlouvě budoucí CETIN a.s.na poz.parc.č.1380/1 a 111/6
8.Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2020
9.Rozpočtové opatření č.2
10.Informace o zápisu do MŠ Plav
11.Informace o podané žádosti pro jednotku SDH
12.Informace o podílu na odvodnění Z02
13.Aukční vyhláška
14.Informace,různé
15.usnesení,závěr
<br>
XXXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
starostka
<br>
<br> zveřejněno: 15.3.2021
<br> sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/4526587

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz