« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení péče o děti ve věku 2-10 let

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení péče o děti ve věku 2-10 let
HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Č.j.: JMK 40541/2021 Sp.zn.: S-JMK 32164/2021 Brno 12.03.2021
<br> ROZHODNUTÍ
<br> o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 2-10 let
<br> Hejtman Jihomoravského kraje podle ustanovení § 14 odst.6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,na základě usnesení vlády č.196
ze dne 26.02.2021,kterým byl vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav <,>
podle usnesení vlády č.200 a usnesení vlády č.212,obě ze dne 26.02.2021,vydaných podle ustanovení
§ 5 písm.a) až e) a ustanovení § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> nařizuje této škole:
Název: Sídlo:
<br> 1.Mateřská škola NA OSADĚ,Brno,Koperníkova 6 Koperníkova 9/6,Židenice,615 00 Brno
<br> dále jen „určená škola" <,>
<br> s účinností od 15.03.2021 do 21.03.2021,respektive do konce účinnosti usnesení vlády č.212 ze dne
26.02.2021,pokud dojde k prodloužení jeho účinnosti <,>
<br> 1.vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let,jejichž zákonní zástupci jsou
- zaměstnanci bezpečnostních sborů <,>
- zaměstnanci obecní policie <,>
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb <,>
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví <,>
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
<br> č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů <,>
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona
<br> č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů <,>
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.359/1999 Sb.<,>
<br> o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů <,>
- zaměstnanci Úřadu práce Čes...

Načteno

edesky.cz/d/4525916

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz