« Najít podobné dokumenty

Město Brno - stanovení OOP - ul. Rebešovická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_Rebesovicka.pdf
; A ul.Davídkova-III/41614,'“ * „PRODLOUŽENÍ cs REBEŠOVICKA <,>
<br> DAVÍDKOVA,ROVINY„
<br> LOVAT
<br> “© na?
<br> V
<br> 1.121 "
<br> ODSTRANIT
<br>,<.> u-.<.>.<.>.<.>
<br> IS Wan"
<br>.<.> o' -.<.>.--
<br> DZ bude instalováno v souladu s TP 65 a 133
<br> \ [ WPRAĚUVAL : Kunčelík Jiří ml.„.„ _ KUNTRULUVAL :|ng.KunčBlíkJíří Linuxu—r miminkem pnplsu : _._-- „,' _,<,> A mat“ :
<br> OLICÍE ČESKÉ REPUBLŠKY " ' Navrzenetrvale UZ:,<,> v,SIGNEJLspaLsm.<.> Hal_znvajlnjlfunnmu Krajsié ředitelství pouoo Jihomoravského kraje ' „„ + m TRVALE DDPRAVNI ZNACENI ŠÍLÉŽH-W'ů'TĚÍĚČ'ŽBŽŽŠÍŠĚ Schlalizované pracoviště dopravního EnženýrstvíBMaBU " “* “**-m '._ ' EJIiLS'L'ÉŠÉÉŠ ": : Odsouhlasano dne: 22 'H- 2019,: gšámňnůl m'šn' )% “off-12%?- ' _ -- ;:xíi' datum :
<br> -._ 4- - - ČJ-QD'M—OGOGDÍ.<.>.<.>,<.>
<br> Pod č.1.<.> KHFB 4.315 93 5 f._.<.> PRUDLÚUÍENl cs REBEŠUVÍCKA.c.o.1801713163939 Dla Š/ zák.č.13/1997 531 ',komunikace ZÁKUS: _ l l _ DAVÍDKDVA RUVINY - aiu- 9 ?3- Zák- Č- 361/2000 Sb- ' krajská komunikace: _.: _ ' " | | “ ' 1 / ul.Rovmy \ „mg Piatnost do: / Podpis: //f4/j J
<br> 4/
Rebesovicka_III_41614_OOP.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Č.J.: MMB/0113269/2021/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno X.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0502558/2019/5
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikací III.třídy,ul <.>
<br> Rebešovická (ZÁKOS),silnici III/41614,ul.Rebešovická,Davídkova,Brno (MČ Chrlice)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Rebešovická,místní komunikace III.třídy,ulice Rebešovická,Davídkova,silnice III/41614 <,>
<br> Brno,změna organizace dopravy a změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> dne 27.11.2019 podaného návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní
<br> komunikaci III.třídy,ulice Rebešovická,silnici III/41614,ulice Rebešovická,Davídkova,Brno <,>
<br> společnosti SIGNEX,spol.s.r.o <.>,se sídlem Holzova 1262/138,627 00 Brno,formou výkresu č.1 <,>
<br> s názvem „TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“,pod názvem akce „PRODLOUŽENÍ CS REBEŠOVICKÁ <,>
<br> DAVÍDKOVA,ROVINY“,zpracovaného společností SIGNEX,spol.s.r.o <.>,IČO: 49971344,s datem 6.9 <.>
<br> 2019,formát 1 A3,č.objednávky 18017/3,doplněný vyjádřením dotčeného orgánu Policie České
<br> republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního
<br> inženýrství Brno - město a...

Načteno

edesky.cz/d/4525442

Meta

Územní plánování   Dopravní informace   Volby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz