« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlejov - Pozvánka na zastupitelstvo Kraje Vysočina 23.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlejov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zastupitelstvo Kraje Vysočina 23.3.2021
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 11.3.2021
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.02/2021,které se bude konat dne 23.3.2021
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br>
1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.01/2021
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
5.Dar HZS Kraje Vysočina - dezinfekční vozíky COD11
6.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace SH ČMS – Krajské
<br> sdružení hasičů kraje Vysočina
7.Stanovení výše odměn členům komisí a výborů,kteří nejsou členy Zastupitelstva
<br> Kraje Vysočina
8.Vyhodnocení spolupráce Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020
9.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Nové Město
<br> na Moravě,příspěvkovou organizaci,na projekt „Nemocniční informační systém
Nemocnice Nové Město na Moravě“
<br> 10.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na pořízení
zdravotnických přístrojů a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgentní příjem s určením
pro Nemocnici Pelhřimov,příspěvkovou organizaci a návrh na schválení zařazení
akce
<br> 11.Schválení projektových záměrů Nemocnice Třebíč,příspěvkové organizace a jejich
předfinancování
<br> 12.Projektové záměry Nemocnice Havlíčkův Brod příspěvkové organizace a jejich
předfinancování
<br> 13.Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,příspěvková organizace –
Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem
<br> 14.Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby "III...

Načteno

edesky.cz/d/4524218

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlejov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz