« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Dodatečné informace k poptávkovému řízení - Svoz komunálního odpadu v obci Polepy 25. 2. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde. (602.05 kB)
OBEC POLEPY
POLEPY 131 - PSČ 280 02 Kolín
<br>
<br>
<br> V Polepech dne 25.2.2021
<br>
<br>
<br> Dodatečné informace k Poptávkovému řízení "Svoz komunálního odpadu v
obci Polepy" <.>
<br>
Obec jako zadavatel poptávkového řízení "Svoz komunálního odpadu v obci Polepy" obdržela
<br> dodatečné dotazy.Na základě těchto dotazů Vám sdělujeme následující:
<br>
<br> Dotaz:
<br> 1) Smlouva je označena jako příkazní smlouva.Dodavatel se táže zadavatele,zda toto
<br> označení nezůstalo v hlavičce jako textová chyba.Dle obsahu smlouvy se dle dodavatele
<br> jedná spíše o nepojmenovaný typ smlouvy – smlouvu o poskytování služeb.Aplikace
<br> zákonných ustanovení příkazní smlouvy na nastavený smluvní vztah není dle dodavatele
<br> relevantní,naopak spatřuje rozpor se zákonnou úpravou příkazní smlouvy a smlouvou o
<br> poskytování služeb <.>
<br>
<br> Odpověď:
<br> 1) Název smlouvy není problém změnit.Ano,bude se jednat o smlouvu o poskytování služeb <.>
<br>
<br> Dotaz:
<br> 2) Dodavatel se táže zadavatele,zda hodlá uplatnit slevu na poplatku za uložení na skládku v
<br> maximální výši,kterou mu umožňuje zákon.Pro rok 2021 se jedná o slevu na poplatku do
<br> výše 200 kg/občana obce.Dodavatel na základě zveřejněných dokumentů není schopen
<br> identifikovat,zda obec pro svážené komunální odpady tuto slevu uplatní.Určení je rozhodné
<br> pro správné nacenění položkového ceníku.Dodavatel dále upozorňuje zadavatele,že tato
<br> sleva se bude v průběhu času dle zákona vyvíjet,bylo by proto vhodné v případě jejího
<br> využití smluvní vztah nastavit tak,aby tuto skutečnost reflektoval.Dále se dodavatel v této
<br> věci chce zeptat,jakým způsobem zadavatel slevu uplatní,zda prostřednictvím dodavatele
<br> formou pověření,či zda ji bude uplatňovat sám <.>
<br>
<br> Dotaz:
<br> 3) V návaznosti na platný a účinný zákon o odpadech č.541/2020 se dodavatel táže
<br> zadavatele,jakým způsobem dojde k úpravě cen pro následující roky 2022 a následující <.>
<br> Zákon stanoví zvyšování poplat...

Načteno

edesky.cz/d/4524070

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz