« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - ZPRÁVA o výsledku přeskoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko, za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (863.87 kB)
<.> Krajský úřad Libereckého kraje Lib e re C ký odbor kontroly kl'ai
<br> Č.j.: LK - 0122/20/Les
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko,IČ 70809721 <.>,za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2020 ve smyslu ustanovení Š 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 24.8.2020 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 27.10.2020.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno dálkově v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje,U Jezu 642/2a,Liberec 2 dne 1 1.2.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX,kontrolor pověřený řízením přezkoumání <.>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle & 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a © 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK - 0122/20/Les
<br> dne 24.8.2020 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 11.2.2020.Popis úkonu: tel.seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXXX - předseda Mikroregionu Podralsko,XXX XXXXXXXX - účetní <.>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle & 2 odst.1 a 2
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> U Jezu 642/23 - 461 80 Liberec 2 ' lei.: + 420 485 220 789 ' fax: + 420 485 226 362 e-m...

Načteno

edesky.cz/d/4523802

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz