« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Veřejná vyhláška - místní úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - místní úprava provozu
<.> ší.; ; i_í ZÍ." si;.ua %;; :=í;.ff,Mírové náměstí 1,341 01 Horažďovice Odbor dopravy
<br> Naše č.j.: MH/03545/2021
<br> Spisová značka: IWH/0324620212793
<br> Vyřizuje: Milada Kotíšová
<br> Telefon: 371 430 566
<br> E-mail: kotisova©muhorazdovicecz
<br> Datum: 12.03.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ o NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU
<br> Městský úřad Horažďovice.odbor dopravy,jako Věcné a místně příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,po předchozím projednání s příslušným orgánem Policie ČR.oznamuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,že dne 05.03.2021 obdržel návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích a účelových komunikacích V obci Břežany,kdy Žadatelem je obec Břežany,se sídlem Břežany 23,341 01 Horažďovice <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy:
<br> Jedná se o aktualizaci a doplnění svislého dopravního značení na místních komunikacích a účelových komunikacích ve Vlastnictví obce Břežany <.>
<br> Umístění dopravního značení bude realizováno dle pasportu dopravního značení,který zpracoval XXXXX XXXXX,Dukelská XXX,XXX XX Strakonice <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Pasport svislého dopravního značení (aktualizace stávajícího a doplnění dopravního značení) byl zpracován tak.aby bylo docíleno vyšší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu <.>
<br> Pasport svislého dopravního značení byl zpracován V souladu saktuálni platnou legislativou a s přihlédnutím k místní dopravní situaci <.>
<br> Vlastníci nemovitostí,jejichž práva,povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny a jiné osoby,jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny,mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu,a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.Zmeškání úk...

Načteno

edesky.cz/d/4523510

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz