« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Záměr prodeje pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

postr-236-2021.pdf
OBEC POSTŘEKOV
<br> Č.j.POSTR-236-2021-Fr <.>
<br> Postřekov,6.3.2021
<br> Obec Postřekov zveřejňuje ve smyslu ustanovení Š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zří-
<br> zení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZÁMĚR PRODAT
<br> Část pozemku parc.č.294/1 (výměra 91 m2) a v katastrálním území Postřekov,cena 200,- Kč za m2,dle
<br> geometrického plánu č.881-20/2021 nově vzniklý pozemek označený parc.č.294/9 <.>
<br>.Přílohou tohoto záměru je geometrický plán Č.881-20/2021 s vyznačením zde uvedeného pozemku <.>
<br>.Bližší informace lze získat u XXXX XXXXX Anderleho tel: XXX XXX XXX,email: starosta©obecpostrekov.cz
<br> ' Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na podatelnu obecního Úřadu či zaslat poštou na adresu obecního úřadu: Postřekov 270,345 35,ato do 18.března 2021 do 15:00 hod <.>
<br> 0 Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Postřekov na jednání 19.2.2021,usnesením 20210219/9 <.>
<br> Bc.XXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce a současně zveřejněno na elektronické úřední desce dne: 2.3.2021
<br> Sejmuto na úřední desce a současně sejmuto na elektronické úřední desce:
<br> Obec POSTŘEKO okres Domažlice 345 35
<br> 2424/2
<br> & 1- Ha,I,' 255/1 M
<br> 524/4
<br> 559-418
<br> 659—323
<br> 455/1
<br> *? e V
<br> 0.287/3 “i 344 l EEE?-- ' z 559—334 ; l l l % 1; Slam wm: [.s-.mn í |)de nodu Wachau-01mm“ Wmmwnm l v 11 11mm.11 x 1 2-50 555151530 105494051 3 1101051001111 a l 294/1 2-51 555190413 103415554? a 00115001" - 2-52 513519015 109493041 292/1 1 2-53 565151404 109493405 1101131301111 4102 55510117 109494022 ; 171-13 85819858 189494175 mms—£.dBa-15 858191.1B 109493432 402-1? 555101130 109494101 554-741 88815142 10959-13158 MŠE 554-1; 515519152 100494270 555-303 551115000 100455573 am mv.559-303 5555323 55521102 109492010 059-334 555224139 109405005 10.01
<br> 659-338 858208J? IDEADÁBED 559-345 85819535 lDSASlSDT
<br> 559-418 85819101 10859198? 85818481 105451318 am KW <,>
<br> uuummwuuwmwwwuwwuwuwmum
<br> 2 858204178 1...

Načteno

edesky.cz/d/4523076


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz