« Najít podobné dokumenty

Obec Skřipel - Aktuální informace ohledně výstavby kanalizace a ČOV + průzkumné vrty na zdroj pitné vody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřipel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aktuální informace ohledně výstavby kanalizace a ČOV + průzkumné vrty na zdroj pitné vody
Aktuální informace ohledně výstavby kanalizace a ČOV + průzkumné vrty na zdroj pitné vody
V lednu letošního roku nabylo právní moci Územní rozhodnutí o umístění stavby pod názvem Výstavba kanalizace a ČOV - Dobrovolný svazek obcí ŠANCE k.ú.Lážovice,Osov,Skřipel".Nyní probíhá příprava projektu ke stavebnímu povolení,které by mělo být nejpozději do konce března tohoto roku podáno stavebnímu úřadu Hostomice.Vydání stavebního povolení zle očekávat na podzim letošního roku.Následně budeme vybírat firmu,která stavbu realizuje <.>
Dobré zprávy týkající se průzkumných vrtů na zdroj pitné vody máme také.Na sklonku loňského roku byla DSO Šance přiznána dotace ve výši 489 360 Kč,tj.60% z 815 600 Kč.Nyní budeme soutěžit firmu,která průzkumné vrty realizuje.Dále budou prováděny čerpací zkoušky,zkoumána vydatnost vrtu a kvalita vody.Následovat bude výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro vodojem a vodovod <.>

Načteno

edesky.cz/d/4521566

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřipel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz