« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (152.92 kB)
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Jičín Šafaříkova 842,506 01 Jičín
<br> V Jičíně dne 09.03.2021 Číslo jednací: 00-3í2021-604
<br> VYHLÁŠENÍPLATNOSTI
<br> obnoveného katastrálního operátu
<br> Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Jičín (dáte jen „katastrální úřad") oznamuje,že dokončil obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav v části katastrálního územi Češov a v části katastrálního území Liběšice obce Češov <.>
<br> V souladu s ustanovením š 46 odst.3 zákona č.2569013 Sb <.>,o Katastru nemovitostí (katastrální zákon).katastrální úřad
<br> vyhlašuje
<br> platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního územi Češov a v části katastrálního území Liběšice obce Češov ke dni nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu podle 5 11 odst.8 Zákona o.13912002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,ve znění pozdějších předpisů: tj.ke dni 4.3.2021 <.>
<br> V souladu s ustanovením 5 46 odst.2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným,a nadále se používá obnovený katastrální operát <.>
<br> ing.XXXXX XXXXX,v.r.ředitel KP Jičín
<br> otisk úředního razítka
<br> Podpis a razítko : Oznámení vyvěšeno dne: _,08 EC Č E ŠOV Oznámení sňato dne:
<br> di í J„a„ Čot„„t 50óCH Mám
<br> Za správnost vyhotovení: Kunčiková Zdeňka <.>
<br> ;? % fŠ Z,?

Načteno

edesky.cz/d/4521436

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz