« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
č.j.MMB/0114862/2021/Vieh STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.Pronájem prostory sloužící podnikání v objektu zdravotnického zařízení Nemocnice Milosrdných bratří,příspěvkové organizace,se sídlem Polní 553/3,Stýřice,639 00 Brno: místnost 06.106 o výměře 10 m2 ve vstupní hale v 1.nadzemním podlaží objektu Pavilon akutní medicíny v budově Polní č.or.3a,č.pop.860,stavba občanského vybavení,stojící na pozemku cizího vlastníka parcelní č.420/14,k.ú.Štýřice,obec Brno,okres Brno - město,za účelem provozování prodejny občerstvení.Doba pronájmu: nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou nejdříve od 1.4.2021 s výpovědní lhůtou 3 měsíců,a to i bez udání důvodu.Cena nájemného: ve výši nejméně 2.500,- Kč/m2 za XXX XXX energií a ostatních služeb.Předmět pronájmu nevyžaduje stavební úpravy.Je pouze nutné vybavit prostor odpovídajícím mobiliářem (na náklady provozovatele).Zdroj vody je k dispozici,sociální zařízení bude k dispozici v blízkosti pronajímaného prostoru.Požadujeme zajištění následujícího sortimentu potravin a doplňkového sortimentu: pečivo slané / sladké,základní mléčné výrobky (jogurty apod.),lahůdky,cukrovinky,nápoje (balené + příprava a podávání teplých nápojů),základní hygienické potřeby.Sortiment nebude zahrnovat alkoholické nápoje a tabákové výrobky.Preferujeme provozovatele se zkušeností s prodejem občerstvení v nemocnici za ceny obvyklé pro maloobchodní prodej.Nájemce je povinen hradit veškeré provozní náklady spojené s užíváním pronajatých prostor,tj.el.energii,vytápění,vodné a stočné,tel.hovory a podílet se na veškerých nákladech na společné prostory.O výši úhrady těchto nákladů je nájemce...

Načteno

edesky.cz/d/4520620

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz