« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Zpráva o uplatňování územního plánu Semněvice za období 2015-2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Semněvice ZoU
Zpráva o uplatňování územního plánu Semněvice
<br> za období 2015 – 2020
<br> Schvaluje: Zastupitelstvo obce Semněvice
Určený zastupitel obce: XXXXXXXX XXXXX XXXXX
Předkladatel a zhotovitel zprávy: Městský úřad Horšovský Týn,odbor výstavby a územního
<br> plánování,náměstí republiky 52,346 01 Horšovský Týn
Zpracovala: Mgr.Zuzana Paroubková,odbor výstavby a územního
<br> plánování
Oprávněná úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXX,odbor výstavby a územního plánování
Datum zpracování: leden 2020
<br>
<br> Obsah
A.Vyhodnocení uplatňování územního plánu Semněvice včetně vyhodnocení změn podmínek,na
základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona),a vyhodnocení případných
nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> A.1 Vyhodnocení uplatňování územního plánu Semněvice.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
A.2 Vyhodnocení podmínek,na základě kterých byl Územní plán Semněvice vydán.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 9
A.3 Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10
<br> B.Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů,<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.10
C.Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/4519678

Meta

Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz