« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Telefon Bankovní spojení IČO
373 397 326 KB pobočka Plzeň-sever 49745280
8062080217/0100
<br>
<br>
<br> ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRALOVICE
okres Plzeň-sever,příspěvková organizace
<br> Nová 730,331 41
<br>
Informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022
<br>
<br> Termín: od 12.XXXXX do XX.dubna XXXX
<br> Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy,ale s upuštěním od
<br> tradičních postupů,tj.bez přítomnosti dětí ve škole.Proběhne pouze formální část,motivační
<br> se neuskuteční <.>
<br> Zapisují se děti narozené od 01.09.2014 do 31.08.2015 a děti s odkladem PŠD ve školním
<br> roce 2020/2021.Pokud chtějí rodiče zapsat dítě narozené po 31.08.2015,vyžádají si potřebné
<br> informace u vedení školy <.>
<br> Žádosti o přijetí či odklad PŠD jsou přijímány prostřednictvím datové schránky (x4tjrf4) <,>
<br> e-mailem s elektronickým podpisem,poštou či osobním podáním ve škole (každý všední den
<br> od 8.00 do 14.00 hod.).V případě odeslání žádosti prostým e-mailem,tj.bez elektronického
<br> podpisu je nutné,aby ji zákonný zástupce potvrdil do 5 dnů,jinak se k žádosti nepřihlíží <.>
<br> Všechny doplňující informace a potřebné formuláře jsou ke stažení v elektronické podobě na
<br> webových stránkách školy (www.zs-kralovice.cz) a v tištěné podobě v kanceláři školy <.>
<br> Zákonný zástupce doručí škole následující dokumentaci:
<br> A) Zápisní list (v případě žádosti o přijetí i odklad)
<br> B) Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
<br> C) Žádost o odklad povinné školní docházky,uvažují-li rodiče o odkladu PŠD
<br> D) Doporučení příslušného školského poradenského zařízení; doporučení odborného lékaře
<br> nebo klinického psychologa potřebná k žádosti o odklad (pokud již rodiče mají k dispozici)
<br> E) Rodný list dítěte – postačí prostá kopie,není třeba úředního ověření
<br>
<br> Vyrozumění o výsledku správního řízení obdrží zákonní zástupci v písemné podobě <.>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> ředitelka školy
<br>
<br>
<br>
...

Načteno

edesky.cz/d/4519294

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz