« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Rozpočet na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet na rok 2021
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska,Mírové nám.119,263 01 Dobříš
IČ:61100684
<br> Schválený rozpočet na rok 2021 č.usnesení 7/17.12.2020
<br> Upravený Předpoklad Návrh
<br> v tis.Kč 2020 2020 2021
<br> zůstatek na ZBÚ k 1.1.844,6 844,6 790,2
<br> PŘÍJMY POL <.>
<br> členské příspěvky od obcí 4121 375,0 375,0 375,0
<br> příspěvek SMO ČR na projekt CSS obcí 2324 267,0 266,6 168,4
<br> připsané úroky 2141 0,7 0,7 0,6
<br> Příjmy celkem 642,7 642,3 544,0
<br> VÝDAJE ORG <.>
<br> pravidelná setkávání členů svazku 1 15,0 1,7 10,0
<br> výdaje na provoz CSS 4 610,0 595,0 595,0
<br> administrativní výdaje svazku 5 72,0 72,0 72,0
<br> ostatní (software,poplatky,web,…) 8 30,0 28,0 30,0
<br> Výdaje celkem 727,0 696,7 707,0
<br> zůstatek na ZBÚ k 31.12.- resp.rezerva 760,3 790,2 627,2
<br> zkratky: CSS = Centrum společných služeb,SMO ČR = Svaz města a obcí ČR

Načteno

edesky.cz/d/4517144


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz