« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Světec dne 24.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program 15. zasedání Zastupitelstva obce Světec dne 24.3.2021
Program 15.zasedání Zastupitelstva obce Světec,konaného dne 24.03.2021 od 17.00 hod - Zámek 1,obřadní síň
<br> V souladu s nařízením vlády je všem členům zastupitelstva a ostatním osobám včetně veřejnosti uloženo,aby při osobní účasti na zasedání dodržovali mezi sebou rozestupy nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest (nos.ústa) jako je respirátor.chirurgická rouška,při vstupu do obřadní místností bude k dispozici dezinfekce na ruce
<br> Návrh pořadu iednání
<br> 1.Zahájení
<br>.Schválení návrhové komise
<br>.Jmenování ověřovatelů a zapisovatele
<br>.Schválení pořadu jednání
<br>.Kontrola usnesení ze 14.zasedání ZO
<br>.Pozemkové úpravy Štrbice,Světec
<br>.Prodej a pronájem nemovitého majetku obce Světec
<br>.Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona č.106/1999 Sb.9.Inventarizační zpráva majetku obce Světec za rok 2020 10.Rozpočtové opatření č.6/2020
<br> 11.Rozpočtové opatření 1/2021
<br> 12.Odpisový plán majetku obce pro rok 2021
<br> 13.Žádosti o dotace podané obci
<br> 14.Dopravní značení
<br> 15.Smlouvy
<br> 16.Výroční zpráva obce Světec za rok 2020,zpravodaj 17.Plán činnosti obce a informace o připravovaných akcích pro rok 2021 18.Ostatní,organizační záležitosti.diskuze
<br> 19.Ukončení zasedání,závěr
<br> DOMQQJI-h—UJM
<br> 47 (; Ve Světci dne 09.03.2021 /,f'Žfó/ŠÝ—Žfť „75353 Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX starostka obce
<br> Obec Světec Zámek X
<br> „ „ =.<.> 417 53 Světec Doruceno clenum zastupltelstva obce dne 09032021 zc (“M",MŽ „m „mw/m
<br> Vyvěšeno 09.03.2021 Sejmuto

Načteno

edesky.cz/d/4516134

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz