« Najít podobné dokumenty

Obec Holubice (Vyškov) - Konkurz na ředitele MŠ, ZŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holubice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
K O N K U R Z
<br> Starosta obce Holubice ve smyslu § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním <,>
středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky
<br>
Základní škola a mateřská škola Holubice,okres Vyškov,příspěvková organizace
sídlo: Holubice 20,PSČ 683 51
<br>
Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č.563/2004
<br> Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
2) znalost školské problematiky a předpisů <,>
3) organizační a řídící schopnosti <,>
<br> K přihlášce přiložte:
1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o
<br> státní závěrečné zkoušce,případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení) <,>
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např <.>
<br> pracovní smlouvy,potvrzení zaměstnavatelů atd.) <,>
3) strukturovaný profesní životopis <,>
4) písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max.5 normostran <,>
5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců) <,>
6) originál,popř.ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa
<br> ředitele (ne starší 2 měsíců) <,>
<br> Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1.8.2021
<br> Obálku označte slovy: „Konkurz - neotvírat“ <.>
Přihlášky s uvedenými doklady doručte nejpozději do 20.4.2021 na adresu: Obec Holubice <,>
Holubice 61,PSČ: 683 51
<br>
<br> 2021-03-09T13:08:07+0100
XXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4516120

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Holubice (Vyškov)
06. 05. 2021
04. 05. 2021
30. 04. 2021
29. 04. 2021
29. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Holubice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz